متاآنالیز پیشرفته

گارگاه آموزشی دوروزه متاآنالیز پییشرفته

 

مدرس : دکتر سکینه شب بیدار

 

زمان :

 

ساعت: 8:30 لغایت 16

 

مکان برگزاری : کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران ،طبقه سوم

 

برخی از سرفصل های آموزشی:

 

 

 

                                                  

Close