ارزشيابي دانشجويان كارشناسي ارشد

نكاتي درخصوص آموزش و ارزشيابي دانشجويان كارشناسي ارشد

اين گروه از دانشجويان با سوابق علمي مختلف از نظر رشته تخصصي خود و سطح دانش زباني وارد دانشگاه مي‌شوند. ايشان بايد به خوبي توجيه شوند كه از هر سطحي شروع كنند بايد حداقل‌هاي مورد نياز را در درس زبان انگليسي كسب نمايند. بنابراين صرفاٌ ميزان پيشرفت ايشان ملاك موفقيت نخواهد بود و بايد قادر باشند حداقل توانايي‌هاي زباني را كه از طرف کالج بین املل و براساس سرفصل‌ها تعیین مي‌شود كسب نمايند.

پس از آشنايي با اسامي و رشته‌هاي تحصيلي دانشجويان نكات زير با دانشجويان درميان گذاشته مي‌شود:

 1. كليه دانشجويان باید در اولين فرصت با هماهنگي کالج بین الملل به مركز مراجعه نموده و در آزمون ورودی زبان عمومی شركت ‌نمايند.
 2. در صورتيكه تعداد دانشجويان بيش از 14 نفر باشد، بین الملل را در جريان قرار دهيد تا نسبت به تقسيم كلاس اقدامات لازم انجام پذيرد.
 3. حداقل 15 جلسه كلاس در طول ترم بايد تشكيل شود. لطفاٌ پس از پايان ماه اول، زمان جلسات را طوري تنظيم كنيد كه همزمان با اتمام زمان كلاسها، 15 جلسه به اتمام برسد. درصورت نياز با هماهنگي دانشجويان و مركز در ابتداي ترم زمان و مكان كلاسهاي جبراني را تعيين كنيد.
 4. دانشجويان مي‌توانند حداكثر 3 جلسه در طول ترم غيبت موجه داشته باشند و بابت هر غيبت 25/0 از نمره كلاسي ايشان كسر خواهد شد (دانشجوياني كه بيش از 3 جلسه غيبت دارند، براي حذف درس به مركززبان معرفي شوند).
 5. هردانشجو حداقل 2 مقاله تخصصي رشته خودرا تهيه و به استاد تحويل مي‌دهد. در يك ماه اول ترم حداقل 200 صفحه مطلب بايد در اختيار كليه دانشجويان قرار گرفته باشد. درصورتيكه تعداد دانشجويان كم ‌باشد (بعنوان مثال 6 نفر) دانشجويان باید تعداد بيشتري مقاله تهيه كنند، تا در مجموع حدود 200 صفحه مقاله در اختيار كليه دانشجويان باشد. دانشجويان مي‌توانند و بهتر است با هماهنگي با يكديگر از مقالات معرفي شده در ساير دروس (توسط اساتيد يا دانشجويان) براي استفاده و تمرين در كلاس زبان استفاده كنند. استاد محترم در جلسه اول حداقل 2 مقاله براي كار در دو جلسه آتي در اختيار دانشجويان قرار دهند تا پس از تحويل مقاله دانشجويان و تكثير آن به تدريج روي مقالات و مطالب دانشجويان كار شود. سئوالات واژگان آزمون پاياني و يك متن درك مطلب از 200 صفحه ارائه شده در كلاس داده مي‌شود.
 6. در4 یا 5 جلسه اوایل ترم، دانشجويان مقالاتي را كه به استاد تحويل داده‌اند به ترتيب به صورت خلاصه به كلاس ارائه مي‌دهند و در خصوص محتوي و نگارش مقالات در كلاس بحث مي‌شود.
 7. در این جلسات وقت كلاس همچنین صرف آموزش روش‌هاي خواندن (با استفاده از مقالات) مي‌شود. ازهر مقاله به ميزاني كه فرصت بود سركلاس كار مي‌شود و دانشجويان موظف‌اند مابقي مطالب را بصورت self-study كار كنند و در جلسات آتي سئوالات خود را درخصوص متن مطرح كنند.
 8. پس از حدود 5 جلسه، تنها یک سوم از وقت كلاس براي ارائه خلاصه مقالات توسط دانشجويان صرف مي‌شود و مابقي وقت كلاس صرف فعاليت‌هاي زير مي‌گردد:

الف: اصول و روش ترجمه از فارسي به انگليسي و از انگليسي به فارسي. بهتر است اين آموزش بسيار مختصر باشد و درصورت امكان جزواتي براي آشنايي بيشتر دانشجويان با اصول و روش ترجمه در اختيار ايشان قرار گيرد.

ب: بعد از ارائه نمونه‌هايي از نامه‌هاي مختلف از دانشجويان خواسته شود نامه‌هايي در زمينه‌هاي زير بنويسند:

 • دعوت از يك استاد براي اداره يك كلاس در دانشكده
 • توصيه نامه براي يك دانشجوي داوطلب تحصيل در يك كشور خارجي
 • نامه به يك شركت براي خريد يك دستگاه با ارائه مشخصات
 • نوشتن CV به همراه cover letter
 • موضوعات ديگري كه دانشجويان در طول تحصيل خود نياز دارند.
 • مناسب است دانشجويان نامه‌هاي خود را روي اسلايد يا ورق شفاف بنويسند تا بتوان اشكالات آنها را در كلاس برطرف كرد (سایت www. letterwritingguide.com در این زمینه کمک منا سبی است).

ج: توضيح در مورد اهميت فراگیری  terminology و آشنايي مختصر با affixes و roots مربوط به رشته تحصيلي خود ‌

د- از هر دانشجو بخواهيد با تهيه 10 تا 15 اسلايد (PowerPoint) يك سخنراني در حدود 10 تا 15 دقيقه ای آماده و در كلاس ارائه دهد.

           بارم بندی بخشهای مختلف آزمون پایانی تخصصی بترتیب زیر می باشد:

 -    20 تا 25 سوال واژگان (پاسخ تمامی سوالات بخش واژگان  براساس جزوه های ارائه شده در کلاس می باشد.)

-      15تا 17 سوال) cloze متن این بخش می تواند خارج از مطالب ارائه شده در کلاس ولی بر          اساس آن مطالب باشد.(

-      15تا 18 سوال درک مطلب ( 3 تا 4 متن هرکدام با 200 تا 250 کلمه خارج از مقالات کار شده در کلاس انتخاب خواهد شد.)

محاسبه نمره پاياني

25% نمره دانشجويان از آزمون متون تخصصي است كه مركز براساس حدود 200 صفحه مطالب جمع‌آوري شده توسط دانشجويان تهيه مي‌كند (اگر دانشجويان 50% نمره اين بخش را كسب نكنند، ساير نمرات به ايشان تعلق نمي‌گيرد).

25% ديگر مربوط به پيشرفت در زبان عمومي است. آزموني مانند آزمون ورودی زبان عمومی  كه اول ترم به دانشجويان داده شده بود به ايشان داده مي‌شود و به كساني كه 60% نمره اين آزمون را كسب كنند تمام 25% اين بخش داده خواهد شد (به هر میزان که دانشجو کمتر از 60% نمره را کسب نماید، امتیاز کمتری به ایشان تعلق می گیرد).45-50=5;40-44=4;35-39=3;30-35=2;25-30=1 50% باقيمانده براي فعاليت‌هاي كلاسي شامل: سخنراني، تهيه مقالات، ارائه مقالات، انجام تكاليف ترجمه و حضور در كلاس و غيره مي‌باشد.

براي تقويت زبان عمومي لازم است دانشجويان باتوجه به نتايج سطح بندي ابتدا برروي كتاب‌هاي Interactions 1& 2 (براي كساني كه زير 40% در سطح بندي نمره آورده‌اند) و سپس كتاب Mosaic كار كنند و مطالب آن را بخوبي فراگيرند. مطالب شنيداري، دستوري و درك مطلب كه سطح دانش زباني دانشجويان را رشد مي‌دهد مي‌تواند در تقويت زبان تخصصي و كسب امتياز بهتر در آزمون زبان عمومي به دانشجويان كمك كند.

همكاران و دانشجویان گرامي هرگونه پيشنهادي براي بهتر برگزار شدن كلاس‌هاي ارشد دارند حتماٌ با کالج بین الملل  درميان بگذراند.

 

 

Close