برنامه امتحانات و نتایج کلاس های زبان آلمانی

 

 

 

ردیف سطح نام استاد روز کلاس لیست کلاسی و نمره پایان ترم
1 L1(I) بنفشه عرفان دوشنبه-چهارشنبه مشاهده
2 L1(II) بنفشه عرفان دوشنبه-چهارشنبه مشاهده
3 L1(III) محمد رفیعی دوشنبه-چهارشنبه مشاهده
4 L1(IV) آقای حسینی یکشنبه-سه شنبه مشاهده
5 L1(V) آقای حسینی یکشنبه-سه شنبه مشاهده

 

Close