جهت ثبت نام می بایست ابتدا در سایت کالج بین الملل عضو شده و  وارد کارتابل خود شوید

 

و سپس با کلیک بر روی لینک زیر در کارگاه ثبت نام نمایید.

 

 

کارگاه پیشرفته آموزشی متاآنالیز Dose-response مطالعات مشاهده ای

 

برگزار کننده: کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

زمان: 14 و 15 بهمن ماه، 1399 ساعت 18 -15

 

 

اهداف دوره آموزشی:

 

در پایان بحث انتظار می رود شرکت کنندگان قادر باشند:

 1. مفاهیم پایه مطالعه مروری، مرور ساختاریافته و متاآنالیز را دانسته و تفاوت آنها را بیان کنند.
 2. مراحل انجام یک مرور ساختاریافته را بیاموزند.
 3. بانک های اطلاعاتی مناسب برای موضوع را شناسایی و جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی را بیاموزند.
 4. مدیریت منابع را در نرم افزار EndNote  برای انجام مرور ساختاریافته بدانند.
 5. با چک لیست ها و فرم های استخراج داده ها و ارزیابی کیفی مطالعات مشاهده آشنا شوند.
 6. مفاهیم پایه ( مدل ثابت ، مدل تصادفی و heterogeneity) متاآنالیز را بدانند.
 7. با انواع نمودارهای مرتبط و مورد استفاده در پردازش های متاآنالیز آشنا شوند.
 8. با نحوه آماده سازی داده ها برای آنالیز دوز-پاسخ آشنا شوند.
 9. با انجام آنالیز دوز -پاسخ با استفاده از کامندهای پیشرفته drmeta در نرم افزار stata آشنا شوند و به کار گیرند.
 10. با نحوه ترسیم نمودار Scatter Plot و Spaghetti Plot  آشنا شوند و به کار بگیرند.  
 11. با ارزیابی شواهد بدست آمده از متاآنالیز (Certainty of Evidence) با استفاده از ابزار GRADE و نرم افزار GRADEpro آشنا شوند.

 

ویژگی های این دوره آموزشی:

 • انجام آنالیزهای دوز –پاسخ با استفاده از دستورات پیشرفته 2019 drmeta

مزایای کامندهای drmeta

1) انجام آنالیز دوز-پاسخ با استفاده از 2 و حتی یک مطالعه، در مقایسه با روش سنتی که نیاز به حداقل 3 مطالعه میباشد.

 2) ترسیم نمودارهای پیشرفته Scatter Plot و Spaghetti Plot

 

 

 

 

 

 

 • آشنایی و آموزش ابزار GRADE مفاهیم آن و نحوه انجام ارزیابی شواهد با استفاده از نرم افزار GRADEpro
 • آموزش ویرایش جدید ابزار GRADE با استفاده همزمان از ابزار ROBINS-I  که باعث برآورد واقع گرایانه تر از کیفیت شواهد بدست آمده از متاآنالیزهای مطالعات مشاهده ای میگردد.

 

 

برنامه کارگاه:

 

 

 

 

روز اول

مدت

زمان برگزاری

مقدمه و اهداف کارگاه

5

 

انواع مطالعات مروری و مشخصات آنها

5

 

انتخاب موضوع و طراحی سوال پژوهشی

15

 

جستجوی اختصاصی و پیشرفته بانک های اطلاعاتی برای مرور ساختاریافته 

30

 

مدیریت منابع در EndNote برای انجام مرور ساختار یافته

20

 

سنجش کیفیت مقالات و آشنایی با چک لیست ها

45

 

انواع آنالیزهای مطالعات مشاهده ای (Highest lowest / Dos-response)

15

 

جدول استخراج داده ها و چگونگی استخراج داده ها  برای آنالیزهای مشاهده ای

30

 

انجام آنالیز Highest Lowest با استفاده از نرم افزار Stata و آشنایی با دستورات متاآنالیز در نرم افزار Stata

20

 

روز دوم

 

 

مفاهیم پایه برای انجام متاآنالیز و تمرین عملی در Stata

 Fixed and Random effects models، Heterogeneity، Publication Bias، Subgroup analysis,  Sensitivity Analysis

45

 

انجام آنالیزهای دوز –پاسخ با استفاده از دستورات پیشرفته 2019 drmeta

مزایای کامندهای drmeta

30

 

ترسیم نمودارهای پیشرفته Scatter Plot و Spaghetti Plot

20

 

ارزیابی کیفیت شواهد حاصل از متاآنالیز (Certainty of evidence) با استفاده از ابزار  GRADE و با استفاده از نرم افزار GRADEpro

60

 

ویرایش نمودارها با دو نرم افزار STATA و فوتوشاپ جهت ارائه تصاویر با کیفیت و رزولوشن بالا

20

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close