دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کالج بین الملل
کد : 18853      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ جمعه ۲ شهريور تعداد بازدید : 3678

معاونت آموزشی | واحد توانمند سازی کارکنان و اعضای هیئت علمی | آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی