دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کالج بین الملل
کد : 19058      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ جمعه ۲۱ دي تعداد بازدید : 3210

معاونت آموزشی | واحد توانمند سازی کارکنان و اعضای هیئت علمی | آموزش زبان انگلیسی | دوره های آموزش زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمی

دوره های آموزش زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمی