دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کالج بین الملل
کد : 19061      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ جمعه ۲۱ دي تعداد بازدید : 769

معاونت آموزشی | واحد توانمند سازی کارکنان و اعضای هیئت علمی | آموزش زبان فرانسه

دوره های آموزش زبان فرانسه