دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کالج بین الملل
کد : 19385      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد تعداد بازدید : 788

معاونت آموزشی | گروه زبان ها ی خارجی | واحد آموزش دروس مدون دانشجویی | سرفصل دروس

سرفصل دروس