دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کالج بین الملل
کد : 19632      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۸ مهر تعداد بازدید : 316

معاونت آموزشی | معرفی معاونت

معرفی معاونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر سکینه شب بیدار

 

معاون آموزشی کالج بین الملل

 

تلفن:88952961-021 (داخلی 130)

 

نمابر:88970820-021 (داخلی145)

 

پست الکترونیک:  s_shabbidar@tums.ac.ir