دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کالج بین الملل
کد : 19653      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۸ مهر تعداد بازدید : 413

معاونت آموزشی | واحد توانمند سازی کارکنان و اعضای هیئت علمی | آموزش زبان عربی | امتحانات زبان عربی کارکنان

امتحانات زبان عربی کارکنان