دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کالج بین الملل
کد : 19668      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ شنبه ۱۱ آبان تعداد بازدید : 380

معاونت آموزشی | واحد توانمند سازی کارکنان و اعضای هیئت علمی | آموزش زبان انگلیسی | دوره های آموزش زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمی | امتحانات زبان انگلیسی کارکنان | لیست کلاسی و نمرات پایان ترم

لیست کلاسی و نمرات پایان ترم