دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کالج بین الملل
کد : 18825-357037      تاریخ انتشار : ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۲ دي تعداد بازدید : 128

اخبار و اطلاعیه ها | دوره بحث آزاد زبان انگلیسی ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه

دوره بحث آزاد زبان انگلیسی ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه
.