Skip Navigation Links.
Collapse درباره مادرباره ما
کالج بین الملل
همکاران
Collapse برنامه های آموزشیبرنامه های آموزشی
دوره های منجر به مدرک
دوره های منجر به دیپلم
Collapse دوره های منجر به گواهیدوره های منجر به گواهی
Collapse دوره های کوتاه مدتدوره های کوتاه مدت
دوره های زبان فارسی
Collapse دوره های زبان انگلیسیدوره های زبان انگلیسی
دوره آموزشي آمادگي تکنیک های آزمون IELTS
Collapse دوره های زیر شاخه پزشکیدوره های زیر شاخه پزشکی
دوره کوتاه مدت تغذیه ورزشی
دوره کوتاه مدت آموزش مشاوره ژنتیک بالینی
Collapse کارگاه هاکارگاه ها
Collapse کارگاه زبان فارسیکارگاه زبان فارسی
کارگاه آموزش نرم‌افزار PRATT
کارگاه تدریس عملی مهارت شنیدن
کارگاه آموزش فعلهای حرکتی در زبان فارسی راهکاری مبتنی بر شناخت
Collapse کارگاه زبان انگلیسیکارگاه زبان انگلیسی
کارگاه دو روزه تلفظ انگلیسی
تلفظ (انگلیسی)
Collapse کارگاه مرتبط با پزشکیکارگاه مرتبط با پزشکی
متاآنالیز مقدماتی
متاآنالیز پیشرفته
Collapse دوره های آموزش زبان انگلیسیدوره های آموزش زبان انگلیسی
Collapse دوره های آموزش آزاد زبان انگلیسیدوره های آموزش آزاد زبان انگلیسی
Collapse برنامه کلاسی دوره های آزاد زبان انگلیسیبرنامه کلاسی دوره های آزاد زبان انگلیسی
برنامه کلاسی زمستان 97
سطوح و شهریه کلاس ها آزاد زبان انگلیسی
Collapse دوره های آموزش زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمیدوره های آموزش زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمی
آیین نامه و کتاب های زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمی
برنامه کلاسی زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمی
Collapse واحد آموزش زبان دانشجویان ایرانیواحد آموزش زبان دانشجویان ایرانی
Collapse سرفصل دروسسرفصل دروس
Collapse پرستاری و مامائیپرستاری و مامائی
تخصصی پرستاری
تخصصی مامائی
عمومی کارشناسی
پیش1 کارشناسی پرستاری و مامائی
پیش 2 کارشناسی پرستاری و مامائی
Collapse پروتز دندانپروتز دندان
عمومی کارشناسی پروتز
تخصصی پروتز ناپیوسته
تخصصی پروتز پیوسته
پیش 1 پروتز دندان
پیش2 پروتز دندان
Collapse بهداشتبهداشت
عمومی کارشناسی بهداشت
پیش 1 کارشناسی بهداشت
پیش دو کارشناسی بهداشت
Collapse پیراپزشکیپیراپزشکی
فوریت های پزشکی
فن آوری سلامت یک
فن آوری سلامت دو
عمومي كارشناسي
تخصصي یک کتابداری
تخصصي يك مديريت
تخصصي علوم آزمايشگاهي- كارشناسي ناپيوسته
تخصصي علوم آزمايشگاهي- كارشناسي پيوسته
تخصصي سه مدارك پزشكي
تخصصي سه کتابداری
تخصصي راديولوژي- اتاق عمل- راديوتراپي
تخصصي دو مديريت
تخصصي دو کتابداری
تخصصي چهار کتابداری
تخصصی HIM2
تخصصی HIM1
تخصصي 4 مدارك پزشكي
تخصصی هوشبری پیوسته
پیش یک پیراپزشکی
پیش دو پیراپزشکی
تخصصی هوشبری ناپیوسته
Collapse توانبخشیتوانبخشی
اعضای مصنوعی
بینایی سنجی
تخصصی کاردرمانی
عمومی کارشناسی
تخصصی گفتار درمانی
تخصصی فیزویوتراپی
تخصصی شنوایی شناسی
پیش یک توانبخشی
پیش دو توانبخشی
Collapse دارو سازیدارو سازی
واژه شناسی
مقدماتی و پیش یک دکتری
عمومی دکتری دارو سازی
تخصصصی دارو سازی
پیش دو دکتری داروسازی
Collapse پزشکیپزشکی
مقدماتی و پیش یک پزشکی
عمومی پزشکی
تخصصی یک پزشکی
تخصصی 2 پزشکی
پیش دو دکتری
Collapse دندانپزشکیدندانپزشکی
مقدماتی و پیش یک دکتری
عمومی دکتری
زبان تخصصی 1و2
زبان تخصصی 3و4
پیش دو دکتری دندانپزشکی
Collapse برنامه کلاس هابرنامه کلاس ها
برنامه کلاس های ترم اول سال تحصیلی 98 - 97
برنامه کلاس های ترم دوم سال تحصیلی 98 - 97
Collapse نحوه تدریسنحوه تدریس
ارزشيابي دانشجويان دكتراي تخصصي
ارزشيابي دانشجويان كارشناسي ارشد
تخصصي داروسازی و دندان پزشکی
تخصصي کارشناسی
تخصصي پزشكي
عمومي دوره دكتري
عمومي كارشناسي
پيش‌ يك و دو دوره كارشناسي
پيش‌ يك و دو دوره دكتري
Collapse قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
مقررات اخذ واحد بصورت غیر حضوری
مقررات شرکت در آزمون معافی پیش نیاز 1 و 2
مقررات شرکت در آزمون نهایی کالج بین الملل
قوانین ارائه درخواست به کالج بین الملل
قوانین کلی کلاس ها
آیین نامه آموزشی دانشگاه در خصوص شرایط حضور و غیاب
دانشجویان ورودی جدید
Collapse دوره های آموزش زبان فرانسهدوره های آموزش زبان فرانسه
Collapse دوره های آموزش آزاد زبان فرانسهدوره های آموزش آزاد زبان فرانسه
سطوح کلاس های آزاد زبان فرانسه
Collapse برنامه کلاسی دوره های آزاد زبان فرانسهبرنامه کلاسی دوره های آزاد زبان فرانسه
برنامه کلاسی زمستان 97
Collapse دوره های آموزش زبان فرانسه کارمندان و اعضای هیئت علمیدوره های آموزش زبان فرانسه کارمندان و اعضای هیئت علمی
آیین نامه و شرایط دوره ها زبان فرانسه کارکنان
برنامه کلاسی زبان فرانسه کارکنان
Collapse دفتر توسعه آموزش (EDO)دفتر توسعه آموزش (EDO)
درباره EDO
اهداف EDO
فعالیت های EDO
لینک های مرتبط
Collapse پیشنهاد همکاریپیشنهاد همکاری
پیشنهاد دوره
درخواست تدریس
اخبار و اطلاعیه ها
گالری عکس
مرکز دانلود
تماس با ما
Close