Skip Navigation Links.
Collapse درباره مادرباره ما
کالج بین الملل
همکاران
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
معرفی معاونت
Collapse دوره های کوتاه مدت و کارگاهیدوره های کوتاه مدت و کارگاهی
Collapse دوره های کوتاه مدتدوره های کوتاه مدت
Collapse دوره های زبان فارسیدوره های زبان فارسی
مدرسه پاییزی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
مدرسه تابستانی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ویژه مدرسان
Collapse دوره های زبان انگلیسیدوره های زبان انگلیسی
دوره آموزشي آمادگي تکنیک های آزمون IELTS
Collapse دوره های زیر شاخه پزشکیدوره های زیر شاخه پزشکی
دوره کوتاه مدت تغذیه ورزشی
Collapse کارگاه هاکارگاه ها
EMP
Collapse کارگاه زبان فارسیکارگاه زبان فارسی
کارگاه آموزش نرم‌افزار PRATT
کارگاه تدریس عملی مهارت شنیدن
کارگاه آموزش فعلهای حرکتی در زبان فارسی راهکاری مبتنی بر شناخت
Collapse کارگاه زبان انگلیسیکارگاه زبان انگلیسی
کارگاه دو روزه تلفظ انگلیسی
تلفظ (انگلیسی)
Collapse کارگاه مرتبط با پزشکیکارگاه مرتبط با پزشکی
متاآنالیز مقدماتی
متاآنالیز پیشرفته
Collapse واحد توانمند سازی کارکنان و اعضای هیئت علمیواحد توانمند سازی کارکنان و اعضای هیئت علمی
Collapse آموزش زبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسی
Collapse دوره های آموزش آزاد زبان انگلیسیدوره های آموزش آزاد زبان انگلیسی
سطوح و شهریه کلاس ها آزاد زبان انگلیسی
Collapse دوره های آموزش زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمیدوره های آموزش زبان انگلیسی کارمندان و اعضای هیئت علمی
Collapse اساتید آموزش زبان انگلیسیاساتید آموزش زبان انگلیسی
رزومه
Collapse امتحانات زبان انگلیسی کارکنانامتحانات زبان انگلیسی کارکنان
لیست کلاسی و نمرات پایان ترم
برنامه کلاسی آموزش زبان انگلیسی کارکنان
طرح درس آموزش زبان انگلیسی
کتب آموزشی زبان انگلیسی
Collapse آموزش زبان فرانسهآموزش زبان فرانسه
اساتید آموزش زبان فرانسه
امتحانات
برنامه کلاسی زبان فرانسه
طرح درس آموزش زبان فرانسه
کتب و سطوح آموزشی زبان فرانسه
Collapse آموزش زبان عربیآموزش زبان عربی
اساتید آموزش زبان عربی
امتحانات زبان عربی کارکنان
برنامه کلاسی آموزش زبان عربی
طرح درس آموزش زبان عربی
کتب آموزشی زبان عربی
Collapse آموزش زبان آلمانیآموزش زبان آلمانی
اساتید آموزش زبان آلمانی
امتحانات زبان آلمانی کارکنان
برنامه کلاس های آموزش زبان آلمانی
طرح درس آموزش زبان آلمانی
کتب آموزشی زبان آلمانی
Collapse گروه زبان ها ی خارجیگروه زبان ها ی خارجی
Collapse واحد آموزش دروس مدون دانشجوییواحد آموزش دروس مدون دانشجویی
Collapse سرفصل دروسسرفصل دروس
سرفصل نیم سال اول 1400-1399
سرفصل های نیمسال دوم 98-99
برنامه کلاس ها
Collapse نحوه تدریسنحوه تدریس
ارزشيابي دانشجويان دكتراي تخصصي
ارزشيابي دانشجويان كارشناسي ارشد
تخصصي داروسازی و دندان پزشکی
تخصصي کارشناسی
تخصصي پزشكي
عمومي دوره دكتري
عمومي كارشناسي
پيش‌ يك و دو دوره كارشناسي
پيش‌ يك و دو دوره دكتري
Collapse قوانین و مقرراتقوانین و مقررات
Collapse مقررات اخذ واحد بصورت غیر حضوریمقررات اخذ واحد بصورت غیر حضوری
درخواست اخذ واحد زبان انگلیسی بصورت غیرحضوری
مقررات شرکت در آزمون معافی پیش نیاز 1 و 2
مقررات شرکت در آزمون نهایی کالج بین الملل
قوانین ارائه درخواست به کالج بین الملل
قوانین کلی کلاس ها
آیین نامه آموزشی دانشگاه در خصوص شرایط حضور و غیاب
دانشجویان ورودی جدید
Collapse لینک های مفید آموزش زبان انگلیسیلینک های مفید آموزش زبان انگلیسی
فیلم، صوت و کتاب های آموزشی
آزمون تعیین سطح
فرهنگ لغات
نمونه آزمون های تافل و آیلتس
آموزش تلفظ
آموزش دستور زبان
آموزش واژگان انگلیسی
آموزش مهارت مکالمه
آموزش مهارت شنیداری
آموزش مهارت خواندن و درک مفاهیم
آموزش مهارت نگارش
امتحانات
Collapse کرسی زبان فارسیکرسی زبان فارسی
ویدیوهای آموزشی
Collapse آموزش زبان فارسیآموزش زبان فارسی
Collapse اساتید آموزش زبان فارسیاساتید آموزش زبان فارسی
رزومه اساتید فارسی
امتحانات زبان فارسی
برنامه کلاسی آموزش زبان فارسی
آیین نامه و مقررات آموزش زبان فارسی
سیلابس دوره ها
Collapse دوره آمادگی آزمون سامفادوره آمادگی آزمون سامفا
دوره آمادگی آزمون سامفا
Collapse دفتر توسعه آموزش (EDO) کالج بین المللدفتر توسعه آموزش (EDO) کالج بین الملل
درباره EDO
اهداف و وظایف EDO
اعضای EDO
کمیته ها
واحد ترجمه و ویراستاری
Collapse پیشنهاد همکاریپیشنهاد همکاری
پیشنهاد دوره
درخواست تدریس
اخبار و اطلاعیه ها
گالری عکس
مرکز دانلود
تماس با ما
Close