تماس با دفتر حمایت از تبادل دانشجو:

تلفن: 88392592-021

آدرس: بلوار کشاورز، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه حجت دوست، ساختمان معاونت آموزشی پردیس بین الملل، طبقه 5، پلاک 25.

ایمیل: medical.elective@tums.ac.ir

Close