کد: 15499-350088      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ شنبه ۳ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ شنبه ۳ مرداد    تعداد بازدید : 1382

برگزاری شورای آموزشی بیمارستان ضیاییان

شورای آموزشی بیمارستان ضیاییان با حضور ریاست بیمارستان " دکتر عفت پناه" و معاون آموزشی جدید "دکتر امیدی" درتاریخ 94/05/03 برگزارشد...

شورای آموزشی بیمارستان ضیاییان با حضور ریاست بیمارستان  " دکتر عفت پناه" و  معاون آموزشی جدید "دکتر امیدی" درتاریخ 94/05/03 برگزارشد.

دراین جلسه که  اعضای هیات رییسه  و مسئولین آموزش گروههای تخصصی بیمارستان حضورداشتند، ابتدا دکتر عفت پناه از زحمات دکترداوری معاون آموزشی قبلی درطول مدت فعالیت خود  قدردانی نموده و پرانرژی بودن، خلاقیت ، همگام وهمسوبودن بابرنامه های آموزشی بیمارستان را از خصوصیات شاخص دکتر امیدی معاون آموزشی جدید برشمردند.

دکتر عفت پناه رسالت مهم  این بیمارستان که شاخص شدن درامر آموزش دردانشگاه علوم پزشکی تهران است را خاطرنشان نموده و کلیه مسئولین آموزش را در رسیدن به اهداف غایی  اموزشی  تشویق ورهنمون  نمودند.

در ادامه مقررشد در خصوص موارد زیر برنامه ریزی شود:

1-     پیگیری  تکمیل کادرآموزشی تخصصی گروهها

2-     تداوم وارتقاء روشهای نوین  آموزشی

3-     ارزیابی آموزشی  بخشهای بیمارستانی به صورت فصلی

4-     توجه ویژه به برگزاری پانلها وcpc  بین گروهی به صورت ساماندهی شده

5-     مشارکت فعال در بارگذاری Case  درسرمد و راهنمایی دانشجویان جهت شرکت در سرمد

نظر شما :
captcha
Close