کد: 15499-356889      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر   تعداد بازدید : 608

اجرای کارگاه آشنایی با دستگاه الکتروشوک و مانیتورینگ سرکار خانم منوچهر ویژه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

اجرای کارگاه آشنایی با دستگاه الکتروشوک و مانیتورینگ سرکار خانم منوچهر ویژه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

اجرای کارگاه آشنایی با دستگاه الکتروشوک و مانیتورینگ سرکار خانم منوچهر ویژه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه تهران در مرکز  مهارت های بالینی پردیس بین الملل

درادامه برنامه مدون آموزش و در کنار شرایط دشوار ناشی از انتشار ویروس Covid-19،  با رعایت کامل تمام اصول فاصله گزاری و پیشگیری، این کارگاه روز دوشنبه درتاریخ 31 /6/99 با تدریس سرکارخانم منوچهر (سوپروایزآموزشی بیمارستان بهارلو) و 6 نفراز دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه درمقطع کارشناسی ازساعت 10:30 الی 12 درSkill Lab  پردیس  بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

ابتدامطالب به صورت تئوری وسپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه از مانکن و دستگاه های مخصوص استفاده شد درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستادمراحل  تدریس شده را اجرا کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

  • آریتمی های قلبی
  • نحوه مدیریت، مراقبت و درمان آنها
  • نحوه کاربا دستگاه الکتروشوک
  • مانیتورینگ درALS
  • شناسایی ریتم های غیرطبیعی و پروتکل های آن

 

 

نظر شما :
captcha
Close