کد: 15499-356894      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر   تعداد بازدید : 615

کارگاه سونداژادراری وTR جناب آقای دکتر یوسف زاده ، ویژه دانشجویان خارجی و ایرانی استاجرگروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

کارگاه سونداژادراری وTR جناب آقای دکتر یوسف زاده ، ویژه دانشجویان خارجی و ایرانی استاجرگروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

کارگاه سونداژادراری وTR جناب آقای دکتر یوسف زاده ، ویژه دانشجویان خارجی و ایرانی استاجرگروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز  مهارت های بالینی پردیس بین الملل

در ادامه برنامه مدون آموزش  و  با آغاز سال تحصیلی و در کنار شرایط دشوار ناشی از انتشار ویروس Covid-19،  با رعایت کامل تمام اصول فاصله گزاری و پیشگیری، این کارگاه روز دوشنبه درتاریخ 7/7/99  باتدریس جناب آقای دکتریوسف زداده و 5 نفرازدانشجویان خارجی و ایرانی گروه داخلی و درمقطع استاجری ازساعت 11  الی13 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو  برگزار شد.

ابتدامطالب به صورت تئوری و سپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص وست مخصوص سونداژگذاری وTR   استفاده شد درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستاد مراحل سوندگذاری را تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل :

  • استفاده از دستکش استریل
  • آشنایی با انواع کتترهای ادراری- تحتانی
  • جایگزاری اصولی و استریل سوند
  • خارج کردن سوند
  • انجام معاینه رکتال با انگشت

 

 

نظر شما :
captcha
Close