کد: 15499-357075      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ بهمن    تعداد بازدید : 453

اجرای کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل واقع در بیمارستان بهارلو

اجرای کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل واقع در بیمارستان بهارلو

  در ادامه برنامه مدون آموزش این کارگاه روز یکشنبه درتاریخ  12/11/99  باتدریس جناب آقای دکتراکرمی و  3 نفرازدانشجویان گروه داخلی درمقطع اینترنی ازساعت  3:301 الی 14:30 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

ابتدامطالب به صورت تئوری وسپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص وست مخصوص لوله گذاری وانواع لارنگوسوپ  استفاده شد درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستادمراحل لوله گذاری تراشه را تمرین کردند.همچنین درپایان ،فرم های ارزشیابی ویژه کارگاه توسط دانشجویان پرشد.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

  • Intubation &Air way management
  • LMAو ماسک آمبوبگ ولوله گذاری تراشه
  • آشنایی با روشهای اینتوباسیون وتهویه مکانیکی
  • مدیریت راه هوایی
  • کاربا وسایل راه هوایی

 

نظر شما :
captcha
Close