لیست پرسنل دانشکده پزشکی پردیس بین الملل

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

عکس پرسنلی  

هانیه بهزاد پور

مسئول دفتر کارشناس آموزش

02181634213

هانیه اکبری

کارشناس مسئول امور پژوهشی

02181634202

سیمین ذوالفقاری

مسئول آموزش دانشجویان بین الملل

02181634200

رویا کریمی

کارشناس آموزش دانشجویان بین الملل

02181634201

اشکان شهبازی

کارشناس فارغ التحصیلی

02181634220

اکرم ملکی

کارشناس مسئول آزمایشگاه

02181634227

آلاله بیات

کارشناس آزمایشگاه

02181634227

فاطمه بیات

کارشناس آزمایشگاه (بیمارستان بهارلو)

55658500-11 (Internal 413)

ندا بریری

کارشناس پزوهش (بیمارستان ضیائیان)

02155745975

سپیده صمیمی

کارشناس مسئول آموزش (بیمارستان ضیائیان)

02155745975

فریال خانقاه

مسئول حسابداری دانشکده

02181634218

خورشید کریمی

حسابدار دانشکده

02181634203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close