اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی در بیمارستان بهارلو

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

آدرس ایمیل

1

دکتر حامد اخوی زادگان

ارولوژی

h-akhavizadegan@tums.ac.ir

2

دکتر فرناز اعتصام

روانپزشکی

f-etesam@sina.tums.ir

3

دکتر فرهاد افسری

نورولوژی

f-afsari@sina.tums.ac.ir

4

دکتر اصغرقربانی

اطفال

Ghorbaniasghar@yahoo.com

5

دکتر مژگان قلندرپور

زنان

 

6

دکتر طاهره دادپی

زنان

Dadpey-md@yahoo.com

7

دکتر مجید اکرمی

بیهوشی

majakrami@gmail.com

8

دکتر رامین رفیعی

داخلی

 

9

دکتر محمد عارفی

داخلی

armaniair@yahoo.com

10

دکتر ساسان فلاحی

داخلی

drsfallahi@gmail.com

11

دکترآتوسا مصطفوی

قلب

Mostafavi.atoosa@gmail.com

12

دکتر شهره موحدی

زنان

shmovahed@razi.tums.ac.ir

13

دکتر سیدمجید موسوی

داخلی

moosavimovahed@gmail.com

14

دکتر حدیثه هوسمی

داخلی

h-hosami@sina.tums.ac.ir

15

دکتر شهرام گوران

ارولوژی

shahram-gooran@yahoo.com

16

دکتر فریبا منصوری

داخلی

faribaman2003@yahoo.com 

17

دکتر فرزانه واشقانی

زنان

farzanehvf@yahoo.com

18

دکتر سیدحسین شفیعی

ارتوپدی

 

19

دکتر طاهره حسن نیا

داخلی

 

 

 

اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی در بیمارستان ضیاییان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

آدرس ایمیل

1

دکتر محمد عفت پناه

روانپزشکی

m-effatpanah@tums.ac.ir

2

دکتر رضا توکلی زاده

اطفال

rezatavakolizadeh@yahoo.com 

3

دکترسعیدرضاجمالی مقدم

عفونی

saeedjamali99@yahoo.com

4

دکتر حامد زمانی

گوارش

 

5

دکتر نادرعیسوی

طب اورژانس

 isavi.nader@gmail.com

6

دکتر مریم کیا

داخلی

mkia220@yahoo.com

7

دکتر حمیدرضا حکمت

قلب و عروق

hekmat.hamidreza@yahoo.com

8

دکتر اصغرملازاده

چشم

 dr.as.mollazadeh@gmail.com

9

دکتر فرزاد واقف داوری

جراحی عمومی

fvdavari@yahoo.com

10

دکتر صفورا شکوئی نژاد

پوست

dr.shakoei@gmail.com

11

دکتر حسینعلی عطایی

بیهوشی

 

12

دکتر محسن طاهری محمودی

اورولوژی

mtmahmodi@yahoo.com

13

دکتر نرگس زمانی

زنان

dr.narges.zamani@gmail.com

14

دکتر رضا رضایی طاهر

اطفال

rrezataheri@yahoo.com

15

دکتر خلیل اسفندیاری

جراحی عمومی

esfandiari.kh@yahoo.com

16

دکتر زهرا ممیزصنعت

داخلی

msanat67@gmail.com 

17

دکتر غزال شریعت پناهی

اطفال

gshariatpanah@yahoo.com

18

دکتر نگارامیدی

قلب

 negar.omidigmail.com

19

دکتر فرناز اعتصام

روانپزشک

F-etesam@yahoo.com
20 دکتر فاطمه محمدیان مغز و اعصاب Fm4568@yahoo.com 
21 دکترمهین بندریان زنان mahbandarianmd@yahoo.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close