Skill Lab

آزمایشگاه مهارت دانشکده پزشکی پردیس بین‌المللی برای برگزاری کارگاه‌های عملی استاندارد برای آموزش دانشجویان پزشکی عمومی در بیمارستان بهارلو تأسیس شده است و بسیاری از دانشجویان تاکنون در این بخش مهارت های بالینی و عملی پزشکی را آموزش دیده اند.

بخش آموزشی این مرکز شامل یک کلاس درس و پنج کلاس برای کار تیمی است.

همه امکانات آموزشی لازم، شامل کلیه تجهیزات پزشکی مورد نیازو مراحل آموزشی دوره پزشکی عمومی در این مرکز ارائه می‌شود.

تمامی اتاق ها مجهز به امکانات سمعی و بصری و کامپیوتری بوده و قابلیت برگزاری کارگاه با ظرفیت گروه‌های کوچک تا متوسط ​​را دارند. همچنین بسیاری از آزمون های تئوری و OSCE تاکنون چندین بار در این مرکز بسیار خوب برگزار شده و قابل اجرا نیز می باشد.

آدمک ها انواع مختلفی دارند مانند آدمک های احیا کننده پیشرفته و مقدماتی. کاتتریزاسیون؛ NGT; ABG; LP; تزریقات؛ زنان و زایمان; معاینات اولیه؛ مولاژ ارتوپدی در این مرکز.

تاریخچه آزمایشگاه مهارت پردیس بین المللی

آزمایشگاه مهارت پردیس بین المللی دانشکده پزشکی در شهریور 1389 (9/9/1389) آغاز به کار کرد. آزمایشگاه مهارت از ابتدا با هدف برگزاری کارگاه‌های عملی استاندارد مرتبط با آموزش دانشجویان پزشکی عمومی در بیمارستان بهارلو تاسیس شد. بسیاری از دانشجویان این مرکز تاکنون در زمینه مهارت های عملی و بالینی پزشکی آموزش دیده اند.

در این مرکز ابتدا کلیه کلاس های فیزیوپاتولوژی، کلاس های پاتولوژی عملی، آزمون های نظری و Osce و کارگاه‌های مهارت‌های احیا دایر شده است. پس از ساخت و تجهیز سالن آمفی تئاتر و آزمایشگاه دانشکده پزشکی پردیس، کلاس های فیزیوپاتولوژی و پاتولوژی در سال 1390 به آن مکان منتقل شد و سایر فعالیت‌ها علاوه بر کلیه کارگاه‌های کارآموزی و کارورزی برای دانشجویان بیمارستان بهارلو و ضیاییان در این مرکز انجام شد.

قسمت آموزشی این مرکز شامل یک کلاس درس و 5 اتاق برای گروه‌های کاری می باشد.

کلیه امکانات آموزشی اعم از مانکن و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کلیه دوره های پزشکی عمومی در این مرکز موجود می باشد. تمامی اتاق ها مجهز به امکانات سمعی و بصری و کامپیوتری بوده و قابلیت برگزاری کلاس ها و کارگاه های عملی برای گروه های کوچک تا متوسط ​​را دارند. همچنین آزمون های تئوری و Osce تاکنون بارها در این مرکز برگزار و اجرا شده است.

اهداف کلی آزمایشگاه مهارت:

 برگزاری کلیه کارگاه‌های کاربردی لازم جهت آموزش مهارت‌های بالینی کلیه دانشجویان پزشکی در دوره کارآموزی، کارورزی و همچنین برخی کارگاه‌های رزیدنتی.

 برگزاری کارگاه های عملی-آموزشی برای بازآموزی پرسنل پرستاری و مامایی شاغل در بیمارستان های بهارلو و ضیائیان.

 برگزاری آزمون Osce برای فیزیوپاتولوژی، اطفال، زنان، ارتوپدی، سالمندان، پزشکی خانواده و سایر گروه ها.

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close