کد: 17748      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۶ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت    تعداد بازدید : 6944

آیین نامه ها و فرم های آموزشی

آیین نامه ها و فرم های آموزشی

 

                                   

آیین نامه ها و دستورالعمل های دوره دکترای عمومی دانشکده پزشکی پردیس بین الملل

آئین نامه دانشجویان MBBS مصوب سال 1401

بازنگری شده و آئین نامه جدید در آبان 96

 

 

 

 

 

 

      

بازنگری شده در چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

این آئین نامه در تاریخ 1388/12/15 در 8 فصل و 27 بند و 6 تبصره به تصویب کمیته دوره مبانی طب بالینی رسید.

بر اساس آخرین تغییرات در معاونت آموزشی

دستورالعمل آموزش بالینی کارآموزان در بیمارستان بهارلو و ضیاییان

 مصوب در شورای فرهنگی پردیس بین الملل 

 

 

 

فرم های عملیاتی دانشکده پزشکی پردیس بین الملل 

  

 

اطلاعات موردنياز ارزيابان آموزش باليني دوره دكتري عمومي پزشكي

 

 

 

 

             

 

               

                          

                    

نظر شما :
captcha
Close