راهنمای فراغت از تحصیل دانشجویان رشته پزشکی بین الملل

 

  1. حضور در اداره آموزش دانشکده، حداقل یک ماه قبل از پایان دوره یا دفاع از پایانامه جهت اطلاع و چک کردن سیستم سیپاد توسط کارشناسان آموزش به همراه  اصل پاسپورت (خانم کریمی یا خانم ذوالفقاری)
  2. انجام مراحل پژوهشی برای مشخص کردن تاریخ دفاع با کارشناس مربوطه (خانم اکبری)
  3. پس از دفاع از پایانامه، ثبت تمامی نمرات در سیستم (خانم اکبری)، چک شدن سیستم توسط اداره آموزش (خانم ذوالفقاری یا خانم کریمی)، گرفتن فرم های فراغت از تحصیل از آقای شهبازی

فرم های فراغت:

صفحه 1: نوشتن تمامی مشخصات شخصی، مهر و امضا توسط مسئول آموزش دانشکده (خانم ذوالفقاری)، رئیس دانشکده یا معاون آموزشی دانشکده (دکتر امینیان) و معاون آموزشی پردیس بین الملل (دکتر رضایت)

صفحه2: پر کردن مشخصات فردی، نوشتن عنوان پایانامه به انگلیسی، نوشتن تاریخ دفاع از پایانامه

مهر و امضای کارشناس امور پژوهشی (خانم اکبری)، معاون پژوهشی دانشکده یا رئیس دانشکده (دکتر امینیان)

درقسمت پایین صفحه: مراجعه به امور دانشجویی و مهر و امضای دفتر امور دانشجویی و فرهنگی(خیابان حجت دوست، پلاک25، اداره ستاد مرکزی پردیس بین الملل)

صفحه3: پر کردن مشخصات فردی، الف: مهر و امضای کتابخانه دانشکده پزشکی مادر، ب:کتابخانه مرکزی دانشگاه، پ: کتابخانه بیمارستان امام، ج: کتابخانه بیمارستان شریعتی.

 لازم به ذکر است نوشتن تاریخ روز توسط مسئول مربوطه در خط دوم هر بخش الزامی است.

صفحه 4: نوشتن مشخصات فردی، الف: مهر و امضای کمیته انضباطی(خیابان قدس، ابتدای خیابان ایتالیا، ساختمان معاونت بهداشت، ساختمان شفا)، ب: دفتر دانش آموختگان(خیابان قدس، خیابان طالقانی، معاونت غذا و دارو)، پ: دفتر پذیرش (خیابان دمشق، معاونت بین الملل، پلاک21)، ج: در قسمت پایین صفحه پر کردن مشخصات فردی، مهر و امضای مسئول امور فارغ التحصیلی.

صفحه5: پر کردن مشخصات فردی، مهر و امضای مسئول امور مالی پردیس بین الملل (خانم خانقاه یا خانم شهبازی) (خیابان دمشق، معاونت بین الملل دانشگاه، پلاک 21)

لازم به ذکر است نوشتن تاریخ تسویه حساب مالی توسط مسئول مربوطه الزامی است.

روزی که فرم های فراغت به شما تحویل داده می شود، لازم است برگه تحویل فرم های فراغت را پر نمایید.

مرحله آخر: بعد از آوردن تمامی مدارک، کارت دانشجویی تحویل داده می شود و مسئول امور فارغ التحصیلی خط آخر صفحه 3 را امضا می کند (خانم ذوالفقاری یا خانم کریمی)

4: بعد از آوردن تمامی فرم های فراغت از تحصیل، لازم است اصل پاسپورت، 5 قطعه عکس پرسنلی با کیفیت بالا،  پشت نویسی شده و زمینه سفید، کارت دانشجویی را جهت ارسال به دانشگاه به آقای شهبازی تحویل دهید؛

فرم تحویل مدارک را نیز امضا کنید.

داشتن گواهی صلاحیت بالینی برای دانشجویان MD ضروری است.

خواهشمند است پس از تحویل مدارک، از کارشناس آموزش(خانم کریمی) چگونگی درخواست دانشنامه در سیستم سیپاد را یاد بگیرید.

چنانچه فرد دیگری غیر از شما، دانشنامه و ریز نمرات شما را دریافت خواهد کرد, لازم است به یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه، فرم های مربوطه را پر و به دانشکده تحویل نمایید.

لازم به ذکر است پس از تکمیل مدارک و فرم های فارغ التحصیلی، این دانشکده پس از ۲ روز کاری مدارک شما را به دانشگاه ارسال خواهد کرد. اما از آنجایی که حدود 20 نفر در دانشگاه و وزارت بهداشت مدارک شما را بررسی و تایید می کنند، حداقل 20 روز کاری یا (یک ماه) طول می کشد تا مدرک را دریافت کنید.

بنابراین انتظارات غیرمعمول، درخواست‌ها و پیام‌های غیرمنطقی شما برای دریافت زودتر مدرک، باعث اختلال در عملکرد این اداره خواهد شد.

 

Close