دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-358131      تاریخ انتشار : ۱۴۰۱ شنبه ۱ مرداد تعداد بازدید : 491

اخبارو اطلاعیه | پایان سنوات و نظام وظیفه دانشجویان

پایان سنوات و نظام وظیفه دانشجویان
احتراماً، به اطلاع می رساند پایان سنوات (ارسال نامه به امور محترم آموزشی دانشگاه) و نظام وظیفه دانشجویان (ارسال نامه به امور آموزشی دانشگاه: سرکار خانم مهرابی) در شهریور و اسفند هر سال انجام می شود.

احتراماً، به اطلاع می رساند پایان سنوات (ارسال نامه به امور محترم آموزشی دانشگاه) و نظام وظیفه دانشجویان (ارسال نامه به امور آموزشی دانشگاه: سرکار خانم مهرابی) در شهریور و اسفند هر سال انجام می شود.

خواهشمند است با مراجعه حضوری به اداره آموزش دانشکده در خصوص پیگیری کار خود از طریق آن امور محترم در دانشگاه اقدام لازم را انجام دهید.

لازم به ذکر است عواقب ناشی از عدم پیگیری بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.

تنها راه اطلاع رسانی مستند سایت دانشکده می باشد.