فرم سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج کشور اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه

در راستای تأمین نیازهای علمی و آشنایی با یافته ها و تکنیک های جدید و مورد نیاز اعضای هیات علمی و کارکنان و راه اندازی

فن آوریهای نوین و بازگشایی رشته های تحصیلی جدید، دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به ارائه تسهیلاتی جهت اعزام

اعضای هیات علمی و کارکنان به سفرهای برنامه ریزی شده کوتاه مدت داخل و خارج کشور به مدت حداکثر 3 ماه نموده است.

 

توجه: جهت ورود به فرم مربوطه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://gsia.tums.ac.ir/en/IHCD

تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *

Close