فرم پرسشنامه توانمندیهای بین المللی اعضای هیات علمی دانشگاه

اساتید و همکاران گرامی

 

با سلام و احترام

به منظور ارتقای توانمندیهای بین المللی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می بایست میزان فعالیتهای اخیر همکاران گرامی ارزشیابی گردد.

لذا خواهشمند است چند دقیقه از وقت ارزشمندتان را صرف پاسخ دهی به این پرسشنامه نمایید تا بتوانیم به طور مناسبی جهت ارتقای

توانمندسازی اساتید برنامه ریزی نماییم. 

با تشکر
 

 

نام و نام خانوادگی*
 
مرتبه علمی*
 
محل خدمت*
 
تخصص*
 
سمت اجرایی
شماره تلفن همراه*
 
آدرس ایمیل*
 
آیا در سه سال اخیر سخنرانی به زبان انگلیسی داشته اید؟*


آیا در سه سال اخیر تدریس به زبان انگلیسی داشته اید؟*


آیا در سه سال اخیر راند بالینی به زبان انگلیسی داشته اید؟*


آیا با زبانی غیر از فارسی و انگلیسی آشنایی دارید؟*

آیا در سه سال اخیر مکاتبه به زبان انگلیسی داشته اید؟*


چنانچه پاسخ سوال قبل بله است، زبان (زبانهای) مورد نظر را انتخاب فرمایید.*
 
آیا در سه سال اخیر محتوای آموزشی به زبان انگلیسی تدوین کرده اید؟*


آیا تاکنون پروپوزال گرنت های بین المللی نوشته اید؟*


آیا تاکنون کتابی به زبان انگلیسی و توسط نانشران بین المللی منتشر کرده اید؟*


آیا در سه سال گذشته داوری مقالات خارجی انجام داده اید؟*


ارتباط شما با دانشجویان بین المللی دانشگاه چگونه بوده است؟*
آیا در مجلات بین المللی (از جمله مجلات ایرانی به زبان انگلیسی) نقشی داشته اید؟*


آیا در 5 سال گذشته مقاله ای مشترک با نویسنده ای غیر ایرانی به عنوان نویسنده اول با کورسپاند منتشر کریده اید؟*آیا در سه سال اخیر در کنفرانس های علمی خارج از کشور شرکت کرده اید؟*


آیا تاکنون در پروژه پژوهشی مشترک بین المللی مشارکت داشته اید؟*


آیا صفحه رزومه انگلیسی در سایت دانشگاه یا شبکه های مجازی علمی مانند Linkendin دارید؟*


تاکنون کدامیک از این فعالیت ها را در دانشگاه های خارج از کشور داشته اید؟ (می توانید چند مورد را انتخاب کنید)آیا تاکنون عضو انجمن ها و سازمان های علمی بین المللی بوده اید؟*


مجموع گرنت ها و جوایز خارجی که کسب کرده اید چقدر بوده است؟*
 
در سه سال گذشته در فعالیت های توسعه بین المللی دانشگاه مانند مسئولیت اجرایی در حوزه بین الملل، تعریف دوره آموزشی برای دانشجویان بین الملل، تدوین پروژه مشترک بین المللی*


تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *

Close