پرسشنامه توانمندیهای بین المللی اعضای هیات علمی دانشگاه

اساتید و همکاران گرامی

 

با سلام و احترام

به منظور بهره مندی از توانمندی های بین المللی حضرتعالی/سرکار و ارتقاء سطح تعاملات در عرصه جهانی، خواهشمند است پرسشنامه ذیل را تکمیل فرمایید.

 

 
 

 

نام و نام خانوادگی*
 
مرتبه علمی*
 
محل خدمت*
 
تخصص*
 
سمت اجرایی
شماره تلفن همراه*
 
آدرس ایمیل دانشگاهی(tums.ac.ir@...)*
 
آیا در سه سال اخیر سخنرانی به زبان انگلیسی داشته اید؟*


آیا در سه سال اخیر تدریس به زبان انگلیسی داشته اید؟*


آیا در سه سال اخیر راند بالینی به زبان انگلیسی داشته اید؟*


آیا با زبانی غیر از فارسی و انگلیسی آشنایی دارید؟*

آیا در سه سال اخیر مکاتبه به زبان انگلیسی داشته اید؟*


چنانچه پاسخ سوال قبل بله است، زبان (زبانهای) مورد نظر را انتخاب فرمایید.*
 
آیا در سه سال اخیر محتوای آموزشی به زبان انگلیسی تدوین کرده اید؟*


آیا تاکنون پروپوزال گرنت های بین المللی نوشته اید؟*


آیا تاکنون کتابی به زبان انگلیسی و توسط نانشران بین المللی منتشر کرده اید؟*


آیا در سه سال گذشته داوری مقالات خارجی انجام داده اید؟*


ارتباط شما با دانشجویان بین المللی دانشگاه چگونه بوده است؟*
آیا در مجلات بین المللی (از جمله مجلات ایرانی به زبان انگلیسی) نقشی داشته اید؟*


آیا در 5 سال گذشته مقاله ای مشترک با نویسنده ای غیر ایرانی به عنوان نویسنده اول با کورسپاند منتشر کریده اید؟*آیا در سه سال اخیر در کنفرانس های علمی خارج از کشور شرکت کرده اید؟*


آیا تاکنون در پروژه پژوهشی مشترک بین المللی مشارکت داشته اید؟*


آیا صفحه رزومه انگلیسی در سایت دانشگاه یا شبکه های مجازی علمی مانند Linkendin دارید؟*


تاکنون کدامیک از این فعالیت ها را در دانشگاه های خارج از کشور داشته اید؟ (می توانید چند مورد را انتخاب کنید)آیا تاکنون عضو انجمن ها و سازمان های علمی بین المللی بوده اید؟*


مجموع گرنت ها و جوایز خارجی که کسب کرده اید چقدر بوده است؟*
 
در سه سال گذشته در فعالیت های توسعه بین المللی دانشگاه مانند مسئولیت اجرایی در حوزه بین الملل، تعریف دوره آموزشی برای دانشجویان بین الملل، تدوین پروژه مشترک بین المللی*


تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *

Close