کد: 7154-340989      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۳ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان    تعداد بازدید : 2822

دستورالعمل استفاده از بورس داخل کشور

دستورالعمل استفاده از بورس داخل کشور

enlightenedدستورالعمل استفاده از بورس داخل کشورenlightened

  هدف :
به منظور تامین نیازهای آموزشی و تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات آموزشی وابسته در مناطق مورد نیاز کشور از طریق تربیت دانشجو در دانشگاههای داخل در مقطع دکترای تخصصی رشته هایی که امکان تربیت آنها در داخل وجود دارد و بهره گیری از این نیروی انسانی در امور آموزشی و تحقیقاتی مورد نیاز کشور و نهایتا کاهش تعداد دانشجوی اعزامی در مقطع فوق الذکر به خارج از کشور در جهت جلوگیری از صرف هزینه های ارزی و نفوذ فرهنگ غیر اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همه ساله تعدادی از ظرفیت پذیرفته شدگان سهمیه آزاد آزمون دوره های دکتری تخصصی را به بورس تحصیلی داخل اختصاص می دهد.

شرایط استفاده از بورس تحصیلی داخل: 
ماده 1- پذیرش دانشجو بعنوان بورسیه در مقطع دکترای تخصصی در رشته های تخصصی مورد نیاز علوم پایه پزشکی بهداشت و دوره های تخصصی داروسازی پس از قبولی از سهمیه آزاد در آزمون مربوطه امکان پذیر می باشد. از شرایط پذیرش دانشجو به عنوان بورسیه میانگین معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد 15 و دوره دکتری حرفه ای 15 می باشد.
تبصره1: پذیرفته شدگان ورودی سال 87 به بعد که از تعهد خاص استفاده می نمایند پس از گذراندن یکسال تحصیلی با تائید شورای مرکزی جذب و موافقت شورای اجرایی بورس وزارت می توانند از بورس تحصیلی داخل استفاده نمایند .
تبصره2: آن دسته از پذیرفته شدگان که با توجه به رشته تحصیلی مربوطه می بایست از تعهد عام استفاده نمایند می توانند با ارائه اعلام نیاز از دانشگاههای علوم پزشکی و تصویب شورای اجرایی بورس از بورس تحصیلی داخل استفاده نمایند .
ماده2- حداکثر سن جهت استفاده از بورس داخل 35 سال می باشد که با احتساب دوره خدمت نظام وظیفه و نیز خدمت داوطلبانه در جبهه های نبرد 40 سال تمام می باشد.
ماده3- طول استفاده دانشجویان در مقطع دکترای تخصصی از بورس تحصیلی داخل 5/4 سال خواهد بود و بعد از مدت مذکور به دانشجو مقرری تحصیلی پرداخت نخواهد شد. مدت استفاده از بورس تحصیلی بر اساس سنوات مجاز دوره تحصیلی مصوب شورای عالی برنامه ریزی خواهد بود و طی مدت فوق هر زمانی که طرف تعهد تعیین کند موظف به ارائه گزارش تحصیلی و پیشرفت کار خود می باشد.
تبصره: دانشجویانی که از مزایای بورس کوتاه مدت خارج از کشور بهره مند می شوند، مدت بورس خارج نیز در قالب 5/4 سال احتساب می گردد و مدت بورس قابل افزایش نخواهد بود.
ماده 4- دانشجویان بدون موافقت شورای اجرایی بورس حق استفاده از بورس سایر موسسات دولتی را ندارند.
ماده 5- آن دسته از متقاضیان بورس که از سهمیه آزاد پذیرفته می شوند و هیچگونه رابطه استخدامی با مراکز دولتی، نهادها و سازمانهای دیگر ندارند در قبال سپردن تعهد محضری متعهد می گردند پس از اتمام تحصیل صرفا در رشته ها و دانشگاههای خاص اعلام شده از سوی دبیرخانه های مربوطه و تائید شورای اجرایی بورس به میزان دو برابر مدت استفاده از بورس خدمت نمایند.
ماده 6- بورسیه نمی تواند در یک مقطع تحصیلی بیش از یکبار از بورس تحصیلی استفاده نماید.
ماده 7- چنانچه بورسیه از انجام تعهد امتناع ورزد و یا در پایان دوره تحصیل با توجه به مقررات آموزشی دانشگاه محل تحصیل نتواند به اخذ درجه دانشگاهی مورد نظر نایل آید و یا از بورس انصراف دهد، خود و یا ضامن وی موظف است سه برابر هزینه های مصروفه اعم از هزینه تحصیلی( شهریه ) و مقرری تحصیلی با احتساب یک برابر هزینه آموزش رایگان جمعا 4 برابر هزینه را یکجا به قیمت روز به حساب وزارت پرداخت نماید.
ماده8- مقرری تحصیلی دانشجویان دکترای تخصصی بورسیه داخل برابر حقوق مربی پایه یک در دانشگاه محل تعهد خدمت خواهد بود لذا چنانچه هر گونه افزایشی در حقوق مذکور صورت گیرد این تغییر با نظر شورای اجرایی بورس صورت می گیرد. این دانشجویان همچنین در طول مدت استفاده از بورس از کمک هزینه خرید کتاب، انجام رساله، اجاره مسکن و شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی بهره مند می گردند که میزان و نحوه پرداخت هر یک از موارد فوق طبق دستورالعملی که در ابتدای هر سال توسط وزارت ابلاغ می گردد مشخص می شود.
تبصره: مقرری تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاهها در مقطع دکترای تخصصی که از تعهد عام استفاده می کنند معادل مقرری دستیاران از دانشگاه محل تحصیل پرداخت خواهد شد.
ماده 9- پذیرفته شدگان بورس تحصیلی و مستخدمین سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی که از ماموریت آموزشی استفاده می کنند در طول تحصیل خود بطور تمام وقت در اختیار دانشگاه محل تحصیل بوده و موظفند 3 ساعت در هفته به امر تدریس تئوری یا 6 ساعت به کار عملی و آزمایشگاهی در گروه آموزشی محل تحصیل بپردازند.
ماده 10- پرداخت کمک هزینه تحصیلی، مقرری تحصیلی و اعطای بورس تحصیلی به اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مستخدمین سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی که از حقوق و مزایای محل خویش بهره مند می شوند، ممنوع است و بورسیه در هر حال بیش از یک دریافتی نمی تواند داشته باشد.
ماده11- چنانچه ادامه تحصیل بورسیه به دلایل مندرج در آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نامطلوب تشخیص داده شود بورس وی قطع و موظف به پرداخت سه برابر هزینه های مصروفه اعم از هزینه تحصیلی( شهریه) و مقرری تحصیلی خواهد بود.
ماده12- کلیه دانشجویان بورسیه می توانند در طول سال از یک ماه مرخصی استفاده نمایند و در صورت نیاز به مرخصی بیش از یک ماه پس از تائید دانشگاه محل تعهد خدمت و شورای اجرایی بورس بدون پرداخت حقوق قابل اقدام می باشد.

 

نظر شما :
captcha
Close