پس از تصویب شورای بورس دانشگاه و قبل از اعزام به منظور دریافت هزینه نیمه اول از مصوبه شورای بورس دانشگاه در خصوص دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور می بایست فرم مربوطه تکمیل و به معاونت بین الملل ارسال گردد:

 

 

enlightenedجهت مشاهده فرم هزینه نیمه اول قبل از اعزام بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.enlightened

 

 

Close