enlightenedدستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاهenlightened

enlightenedدر همایش های خارج از کشور (با ارائه مقاله یا سخنرانی)enlightened

                                                                                           

يكي از شاخص هاي علم سنجي، به نمايش گذاشتن توانمندي ها و پيشرفت هاي علمي كشور است كه اين امر از طريق ارائه مقاله یا سخنرانی در همايش هاي ساير كشورها محقق مي شود. همچنين سفر به ساير نقاط جهان امكان آشنايي با محققين و همكاري هاي
بين المللي را مهيا مي سازد.

دانشگاه با پرداخت کمک هزینه از شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در همایش های خارج از کشور به منظور انعکاس دستاوردهای علمی با ارائه مقاله یا سخنرانی طبق دستورالعمل حمایت می نماید.

 

ماده1:  كمك هزينه ثبت نام در همایش: تا سقف 700  دلار آمریکا (به نرخ ارز مرجع بانک مرکزی):

 

ماده2: کمک هزینه سفر:

الف- ارائه پوستر یا سخنرانی در همايش ها:

الف-1. کشورهاي همسایه، حوزه خلیج فارس و هند                                                    15/000/000 ریال

الف-2. کشورهاي اروپایی، آسیاي میانه، مالزي، تایلند و شمال آفریقا                              20/000/000 ریال

الف-3. کشورهاي شرق دور، ژاپن، چین، تایوان و کشورهاي شمال امريكا                         25/000/000 ريال

الف-4. کشورهاي آمریکاي جنوبی و آفریقاي مرکزي و جنوبی و اقیانوسیه                         30/000/000 ريال

 

ب- برای اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی 20% به مبلغ کمک هزینه سفر اضافه می گردد.

 

ماده 3: شاخص كيفي جهت برخورداري از كمك هزينه مقالات ارائه شده

الف- كمك هزينه صرفاً به افرادي تعلق مي گيرد كهAcceptance Letter  به نام فرد صادر شده باشد یا در همايش ارائه دهنده مقاله بوده باشد.

ب- متقاضیان استفاده از مزایای این دستورالعمل متعهد خواهند بود که جهت ارائه مقاله مربوطه از سایر تسهیلات دولتی و یا بخش خصوصی استفاده نکرده باشند.

ج- تسهیلات فقط یک بار درسال به هر مقاله تعلق خواهد گرفت و ارائه مجدد همان مقاله حتی در سال بعد مشمول این کمک نخواهند بود.

 

ماده 4: اعضای هیآت علمی اعم از شاغل یا بازنشسته در کلیه سطوح علمی اعم از مربی، استادیار، دانشیار و استاد با رابطه استخدامی طرح ضريب K، قراردادي، پیمانی، رسمی آزمایشی و یا رسمی قطعی یکبار در هر سال شمسی با شركت در همايش هاي خارج كشور و ارائه مقاله یا سخنرانی از كمك هزينه قيد شده در اين دستورالعمل مي توانند استفاده كنند.

ماده 5: معاونت بين الملل دانشكده (براي اعضای هیأت علمی آموزشی) و رئیس یا معاونت پژوهشی مراکز تحقیقاتی(براي اعضای هیأت علمی پژوهشی) پس از وصول مدارك جهت صدور ابلاغ مأموریت آموزشی  اقدام خواهند نمود. طول دورة مأموریت برای ردیف های الف-1و2 جدول کشورها یک روز قبل و بعد ازکنگره و برای ردیف های الف-3و4 جدول کشورها دو روز قبل از شروع کنگره و پس از پایان کنگره خواهد بود.

تبصره 1: صدور ابلاغ ماموریت آموزشی این ماده صرفا" به منظور استفاده از تسهیلات اعلام شده در این دستورالعمل بوده و مزایای دیگری به آن تعلق نمی گیرد.

 

ماده 6: پرداخت کمک هزینه این دستورالعمل منوط به ارائه مدارك و گزارش به طريق ذيل مي باشد:

 الف- از طريق زيرسايت مديريت بورس ها و ماموريت هاي آموزشي به آدرس http://gsia.tums.ac.ir/en/dsem كه يكي از
مديريت هاي معاونت بين الملل دانشگاه مي باشد و یا از سایت دانشگاه (منوی تشویق مقالات/سامانه ارائه مقالات ...) ورود به منوي
 Intl. Congress form ،ثبت Online و ارسال مشخصات همايش،خلاصه مقاله ارائه شده و گزارش به صورت الكترونيك و Upload فايل ها،

 ب- اين كمك هزينه صرفاً به مقالاتي كه با وابستگی سازمانی (Affiliation) دانشگاه با نام و عنوان كامل و ارائه دهنده مقاله به صورت ذیل در ارسال خلاصه مقالات به دبیرخانه همایش و در کتاب خلاصه مقالات رعایت شده باشد، تعلق می گیرد:

 .............: Title of Abstract

 Authors: ………….. 1

 Department of .................,Tehran University of Medical Sciences2, Tehran, Iran

 

ج- كمك هزينه فقط به صورت واريز به حساب بانكي افراد كه شماره آن را در فرم Online قيد كرده اند، قابل پرداخت است.

 

اين دستورالعمل در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 11 اسفند ماه 1392 تصویب و برای شرکت و ارائه مقالات در همایش های خارج کشور سال 93 به بعد قابل اجرا می باشد.

 

 

هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در جلسه روز سه شنبه مورخ 27/12/1392 مصوب نمود:

جهت حمایت از شرکت اعضای غیر هیأت علمی و دانشجویان معادل 40% مبالغ « دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در همایش های خارج از کشور » کمک هزینه پرداخت شود. برای دانشجویان و کارکنان، مدت شرکت با ارائه مقاله در همایش های خارج از کشور به عنوان زمان اشتغال محسوب می گردد.

 

                                                                                                                                                     

  1. در صورتی که طبق فرمت همایش افراد دیگری به عنوان نویسنده اول نام برده شده اند ولی ارائه دهنده مقاله نبودند، در قسمت Acceptance Letter فرم گزارش، قرار دادن نامه از نویسنده اول نسبت به معرفی ارائه دهنده مقاله در همایش، ضروری می باشد.
  2. جهت برخورداری از کمک هزینه نام دانشگاه به صورت کامل, Tehran, Iran Tehran University of Medical Sciences به عنوان وابستگی سازمانی (Affiliation) اولین نویسنده یا ارائه دهنده در خلاصه مقاله قید گردد.

                                                                                                                                                     

 

enlightenedراهنمای ثبت اطلاعات شرکت و ارائه مقاله اعضای هیات علمی دانشگاه در همایش های خارج از کشورenlightened

enlightenedورود به فرم online شرکت در کنگره  enlightened

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close