جستجو:        
تعداد رکورد:5
اطلاعیه بورس تحصیلی کشور مجارستان برای سال تحصیلی 2023-2022
۱۴۰۰ يکشنبه ۵ دي
اطلاعیه بورس تحصیلی کشور مجارستان برای سال تحصیلی 2023-2022
اطلاعیه بورس تحصیلی کشور مجارستان برای سال تحصیلی 2023-2022
فرم درخواست صدور گواهی انگلیسی اشتغال به کار اعضای هیات علمی دانشگاه
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۵ تير
فرم درخواست صدور گواهی اشتغال به کار اعضای هیات علمی دانشگاه
فرم درخواست صدور گواهی انگلیسی اشتغال به کار اعضای هیات علمی دانشگاه
دستورالعمل فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیات علمی دانشگاه سال 1400
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۱ خرداد
دستورالعمل فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیات علمی دانشگاه سال 1400
دستورالعمل فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیات علمی دانشگاه سال 1400
دستورالعمل شرکت در همایش های علمی خارج از کشور با ارائه مقاله سال 1400
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۱ خرداد
دستورالعمل شرکت در همایش های علمی خارج از کشور با ارائه مقاله سال 1400
دستورالعمل شرکت در همایش های علمی خارج از کشور با ارائه مقاله سال 1400
صدور مجوز اعزام به خارج از کشور
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
صدور مجوز اعزام به خارج از کشور
صدور مجوز اعزام به خارج از کشور
Close