جستجو:        
تعداد رکورد:7
دوره های کارشناسی ارشد و پسا دکتری بیوتکنولوژی DBT-TWAS در سال 2021-2020 در کشور هندوستان
۱۴۰۰ شنبه ۲۳ مرداد
دوره های کارشناسی ارشد و پسا دکتری بیوتکنولوژی DBT-TWAS در سال 2021-2020 در کشور هندوستان
دوره های کارشناسی ارشد و پسا دکتری بیوتکنولوژی DBT-TWAS در سال 2021-2020 در کشور هندوستان
فرم درخواست صدور گواهی انگلیسی اشتغال به کار اعضای هیات علمی دانشگاه
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۵ تير
فرم درخواست صدور گواهی اشتغال به کار اعضای هیات علمی دانشگاه
فرم درخواست صدور گواهی انگلیسی اشتغال به کار اعضای هیات علمی دانشگاه
چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۴ تير
چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دستورالعمل فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیات علمی دانشگاه سال 1400
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۱ خرداد
دستورالعمل فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیات علمی دانشگاه سال 1400
دستورالعمل فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیات علمی دانشگاه سال 1400
دستورالعمل شرکت در همایش های علمی خارج از کشور با ارائه مقاله سال 1400
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۱ خرداد
دستورالعمل شرکت در همایش های علمی خارج از کشور با ارائه مقاله سال 1400
دستورالعمل شرکت در همایش های علمی خارج از کشور با ارائه مقاله سال 1400
صدور مجوز اعزام به خارج از کشور
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
صدور مجوز اعزام به خارج از کشور
صدور مجوز اعزام به خارج از کشور
پوستر ارائه شده سرکار خانم دکتر محبوبه مافی نژاد، عضو محترم هیات علمی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پ...
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
پوستر ارائه شده سرکار خانم دکتر محبوبه مافی نژاد، عضو محترم هیات علمی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در کنگره بین المللی Asia Pacific Medical Education Conference -APMEC
پوستر ارائه شده سرکار خانم دکتر محبوبه مافی نژاد، عضو محترم هیات علمی مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در کنگره بین المللی Asia Pacific Medical Education Conference -APMEC
Close