دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مديريت توانمندسازی بین المللی نیروی انسانی
کد : 4334      تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ سه شنبه ۲۸ شهريور تعداد بازدید : 7551

فعاليت ها و اهداف

اهداف و فعالیتها
فعالیتها
  •  تبيين توانمندي‌هاي علمي- پژوهشي دانشگاه  
  •  جذب بورسيه
  •  زمينه سازي براي پژوهش‌هاي مشترک 
  •  فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم جهت فرصت مطالعاتي
  •  برگزاري سخنراني، کارگاه آموزشي و بازديدهاي علمي