دویست و شصت و نهمین کمیته پذیرش دانشجویان خار...
دویست و شصت و هفتمین نشست کمیته پذیرش دانشجوی...
دویست و شصت و هفتمین نشست کمیته پذیرش دانشجوی...
دویست و پنجاه و هفتمین نشست کمیته پذیرش دانشج...
دویست و چهلمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خار...
دویست و سی و هفتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویا...
دویست و سی و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان...
دویست و بیست و سومین نشست کمیته پذیرش دانشجوی...
دویست و بیست و دومین نشست کمیته پذیرش دانشجوی...
دویست و بیست و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجوی...
برگزاری دویست و هفدهمین نشست کمیته پذیرش دانش...
دویست و سیزدهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خ...
دویست و دوازدهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان ...
دویست و یازدهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خ...
نشست بررسی روند بازاریابی و پذیرش دانشجویان خ...
دویست و نهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارج...
دویست و هشتمین نشست کمیته جذب دانشجویان خارجی
دویست و پنجمین نشست کمیته جذب دانشجویان خارجی
دویست و سومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارج...
دویست و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارج...
صد و نود و نهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خ...
صد و نود و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان ...
صد و نود و هفتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان ...
صد و نود و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان...
صد و نود و سومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خ...
صد و نود و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خ...
نشست مدیر توسعه امور بین الملل معاونت بین الم...
صد و هشتاد و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان...
صد و هفتادمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارج...
برگزاری صد و شصت و هشتمین و صد و شصت و نهمین ...
صد و شصت و ششمین نشست کمیته جذب دانشجویان خار...
برگزاری صد و پنجاه و یکمین نشست کمیته اعطای ب...
برگزاری صد و شصت و دومین نشست کمیته پذیرش دان...
کمیته فرعی تطبیق و متناسب سازی برنامه های آمو...
صد و پنجاه و دومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان...
برگزاری صد و چهل و نهمین نشست کمیته پذیرش دان...
برپایی صد و چهل و هشتمین نشست کمیته پذیرش دان...
برگزاری صد و چهل و هفتمین نشست کمیته پذیرش دا...
امضاء تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک انجمن علمی ...
دیدار هیئت دانشگاه ملبورن با معاون بین الملل ...
برگزاری صد و چهل و دومین نشست کمیته پذیرش دان...
برپایی صد و بیست و پنجمین نشست کمیته پذیرش دا...
برگزاری صد و بیست و دومین نشست کمیته پذیرش دا...
صد و بیستمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی...
برگزاری صد و نوزدهمین نشست کمیته پذیرش دانشجو...
صد و هفدهمين نشست كميته پذيرش دانشجويان خارجي...
برپایی صد و پانزدهمین نشست کمیته پذیرش دانشجو...
نود و هشتمين نشست كميته اعطاي بورس به دانشجوي...
برگزاری صد و سیزدهمین نشست کمیته پذیرش دانشجو...
صد و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی ...
برپایی هفتاد و هفتمین کمیته اعطای بورس به دان...
برگزاری كارگاه آموزشي امور بين‌الملل و جذب دا...
دیدار مدیر توسعه امور بین المللی معاونت بین ا...
هشتاد و هشتمین کمیته پذیرش دانشجویان خارجی بر...
هشتاد و پنجمین کمیته پذیرش دانشجویان خارجی بر...
برگزاری هشتاد و چهارمین کمیته پذیرش دانشجویان...
جشن میلاد مسیح (ع) در پردیس بین الملل دانشگاه
نشست معاونين بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهر...
برگزاری جلسه هم انديشي براي جلسه Education IR...
پنجاه و پنجمین نشست کمیته پذیرش داوطلبان خارج...
دیدار دبير اول سفارت جمهوري فدرال نيجريه و نم...
برگزاری پنجاه و دومين نشست کمیته پذیرش دانشجو...
پنجاه و چهارمین نشست کمیته پذیرش داوطلبان خار...
اعطاء گواهی دوره آموزشی کوتاه مدت تخصصی جراحی...
میزبانی معاونت بین الملل از پنجاه و یکمین نشس...
ديدار دانشجوي ايرلندي فلو جراحي گوارش و كبد H...
ديدار وابسته فرهنگي و رييس مجلس تخصصهاي پزشكي...
بازديد رئیس مجلس تخصص های پزشکی عراق و هئیت ه...
بازديد روساي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي ب...
جلسه توجيهي گروه جراحي دهان، فك و صورت دانشك...
مراسم روپوش سفيد دانشجويان پرديس بين الملل
مراسم تكريم از دكتر منصوري سرپرست پيشين دانشگ...
برگزاری چهل ونهمين نشست کمیته پذیرش دانشجویان...
برگزاری چهل و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجوی...
برگزاری چهل و هفتمین نشست کمیته پذیرش دانشجوی...
برگزاری چهل و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویا...
مصاحبه بر خط اساتید رادیولوژی با متقاضی هندي ...
مصاحبه حضوري اساتید گروه قلب و عروق با متقاضی...
چهل ودومين نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
مصاحبه بر خط(Online) اساتید رادیولوژی دانشگاه...
کارگاه آموزشی بین المللی سازی آموزش عالی: فرص...
چهلمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی پردی...
دومین جلسه ارتقای وب سایت های انگلیسی دانشکده...
مصاحبه بر خط(Online) اساتید رادیولوژی با متقا...
Close