به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب در اخذ روادید مدعوین خارجی، مطالعه ضوابط دریافت اخذ روادید و تکمیل فرم های مخصوص در زمان بندی مناسب و تأیید مندرجات این فرم ها بسیار ضروری و قابل تأمل بوده و شرایط را هم برای ورود مدعو و هم برای مسئولین و دست اندرکاران اخذ روادید تسهیل می نماید. در ذیل کلیه فرم های اخذ روادید قابل رویت می باشد.

1.       فرم اخذ ویزا

2.       فرم اخذ ویزای اتباع آمریکایی

3.       فرم دعوت از مهمانان خارجی

4.       پرسشنامه اتباع آمریکایی

5.       فرم همایش

جستجو:        
تعداد رکورد:9
نمودار فرآیند دعوت، و اخذ ویزای میهمانان خارجی
۱۳۹۸ دوشنبه ۹ ارديبهشت
فرآیند دعوت، و اخذ ویزای میهمانان خارجی
نمودار فرآیند دعوت، و اخذ ویزای میهمانان خارجی
راهنمای درخواست اخذ روادید جهت کارشناسان و میهمانان خارجی
۱۳۹۸ دوشنبه ۹ ارديبهشت
راهنمای درخواست اخذ روادید جهت کارشناسان و میهمانان خارجی از حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ارسال به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
راهنمای  درخواست اخذ روادید جهت کارشناسان و  میهمانان خارجی
شرایط و راهنمای ارسال تصویر گذرنامه و عکس پرسنلی برای میهمانان خارجی
۱۳۹۸ دوشنبه ۹ ارديبهشت
شرایط و راهنمای ارسال تصویر گذرنامه و عکس پرسنلی برای میهمانان خارجی
شرایط و راهنمای ارسال تصویر گذرنامه و عکس پرسنلی برای میهمانان خارجی
ضوابط دعوت از میهمانان خارجی دانشگاه و دریافت مجوز روادید (ورود وخروج به کشور)
۱۳۹۸ دوشنبه ۹ ارديبهشت
ضوابط دعوت از میهمانان خارجی دانشگاه و دریافت مجوز روادید (ورود وخروج به کشور)
ضوابط دعوت از میهمانان خارجی دانشگاه و دریافت مجوز روادید (ورود وخروج به کشور)
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جمهوري اسلامي ايران
فرم دعوت از كارشناسان و میهمانان خارجي(تمامی اتباع خارجی)
۱۳۹۸ دوشنبه ۹ ارديبهشت
نکات راهنمای تکمیل و ارسال فرم دعوت از کارشناسان و میهمانان خارجی جهت صدور روادید ورود: - لطفاً پس از دانلود نمودن فرم دعوت، فرم را دقیقاً تکمیل نموده و بهمراه فایل اسکن شده صفحه مشخصات گذرنامه مدع...
فرم دعوت از كارشناسان و میهمانان خارجي(تمامی اتباع خارجی)
پرسشنامه به زبان انگلیسی مخصوص مدعوین آمریکایی(فرم B)
۱۳۹۸ دوشنبه ۹ ارديبهشت
پرسشنامه به زبان انگلیسی مخصوص مدعوین آمریکایی
پرسشنامه به زبان انگلیسی مخصوص مدعوین آمریکایی(فرم B)
فرم دعوت از كارشناسان و مدعوین آمریکایی (فرمC)
۱۳۹۸ دوشنبه ۹ ارديبهشت
فرم دعوت از كارشناسان و مدعوین آمریکایی
فرم دعوت از كارشناسان و مدعوین آمریکایی (فرمC)
فرم همایش ها(فرم D)
۱۳۹۸ دوشنبه ۹ ارديبهشت
فرم همایش ها
فرم همایش ها(فرم D)
فرم خلاصه بیوگرافی ، دلایل توجیهی و برنامه سفر کارشناس / میهمان خارجی (فرم E)
۱۳۹۸ دوشنبه ۹ ارديبهشت

 

 

فرم خلاصه بیوگرافی ، دلایل توجیهی و  برنامه سفر کارشناس / میهمان خارجی (فرم E)
Close