کد: 7502      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۳ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد    تعداد بازدید : 18521

تشریفات و امور کنسولی

مدیریت توسعه امور بین المللی

تشریفات، هماهنگ با آداب و رسوم و زائیده شرایط زندگی هر مرز و بومی است. در دنیای امروز برقراری ارتباط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی منوط به رعایت اصول و آیین تشریفات است.
 


تشریفات، نه تجمل گرایی و تجمل پرستی، بلکه به معنای نظم دهی و نظم بخشی در یک سازمان با پیروی از الگوهای منسجم و منطبق با اصول اولیه ارتباطات اجتماعی و رعایت قوانین رفتاری خاص می باشد که توسط نمایندگان یک کشور و نظام های فرهنگی و سیاسی مورد توجه و قابل اجرا می باشد.

رعایت مهارت های رفتاری و  اجتماعی در سطوح مختلف دیپلماتیک برای یک کشور در قرن بیست و یکم، یکی از واجبات ارتباطات نظام اجتماعی و فرهنگی هر کشور محسوب می گردد و در این راستا میزبان، فرهنگ رفتاری کشور خود را به مهمان ارائه می نماید. در محیط دانشگاهی هم این امر بسیار مشهود و یکی از ارکان معرفی کشور و دانشگاه و اساتید آن دانشگاه قلمداد می گردد.

فعالیت ها:

  • هماهنگی با مراجع ذیربط و انجام کلیه فرآیند اخذ روادید برای دانشجویان بین الملل
  • هماهنگی با مراجع ذیربط و انجام کلیه فرآیند اخذ روادید برای مدعوین خارجی دانشگاه
  • نظارت بر حسن انجام امور تشریفات مدعوین خارجی
  • هماهنگی های لازم برای حضور مدعوین خارجی درواحدهای تابعه دانشگاه
  • هماهنگی های لازم با دانشکده ها، بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی و مهیا سازی محیط های مطلوب برای میزبانی از مهمانان
  • همراهی مهمانان خارجی جهت تهیه گزارشات مربوطه
  • تهیه گزارشات از عقد قراردادها و تفاهم نامه ها به منظور انعکاس بین الملل آنها

 

 

نظر شما :
captcha
Close