تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۶ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۰ تير    تعداد بازدید : 6999

اعتباربخشی بین المللی بیمارستانی

امروزه يك تمايل كلي و جهاني براي ارتقاي  كيفيت مراقبت بهداشتي، وجود دارد به اين معني كه جوامع مختلف تلاش مي كنند تا همزمان با حل مسايل مربوط به  افزايش هزينه ها، اولويتهاي رقابتي و ايمني بيماران،  در راستاي مديريت موثرتر منابع و خدمات تلاش كنند. زيرا امروزه صرفا فراهم نمودن و ارائه خدمات بهداشتي- درماني مدنظر نيست، بلكه دريافت كنندگان خدمات، خواستار دريافت مراقبتهاي با كيفيت هستند.

 

یکی از ابزارهای مدیریتی و ارزشیابی کیفیت مراقبت که از توجه جهانی نیز برخورداراست اعتباربخشی است. اعتباربخشی به  معنی ارزیابی سیستماتیک خدمات سلامت با معیارهایی است  که بر بهبود مداوم کیفیت مراقبت، بیمار محوری ،  توجه به بهبود امنیت بیماران و کارکنان تاکید دارد و  به طور اختصاصي براي ارائة مراقبت هاي بهداشتي  درماني طراحي و ارائه شده است. اعتباربخشی، نوعی ارزشیابی است که هدف اصلی آن کیفیت و ایمن­سازی است و بیشتر بر فرایندها  و پیامدهای مراقبت تاکید دارد و به سمت توانمندسازی پیش می‌رود  به این معنی که تنها به وضع معیارها نمی پردازد بلکه دارای ابعاد تحلیلی، مشاوره ای و ارتقا نیز هست.از اهداف كاربردي اعتباربخشي مي توان به  ارتقاي كيفيت ارائه خدمات  و توسعه مكانيسمهاي منجر به راه اندازي توريسم درماني  اشاره نمود.

 

موقعيت خاص جغرافيايي ايران، تاريخچه علوم پزشكي و وجود كادر پزشكي و پيراپزشكي مجرب، خدمات بهداشتي و درماني كم هزينه و با كيفيت بالا، مي تواند اهميت گردشگري پزشكي را در عرصه هاي اقتصادي و پزشكي ايران را افزايش دهد. همچنين دست يابي به اهداف تعيين شده در برنامه چهارم سند توسعه و سند چشم انداز به عنوان يك الزام قانوني، بعد ديگري از اهميت گردشگري سلامت را نشان مي دهد. در راستاي دستيابي به اين هدف واحد اعتباربخشي بين المللي بيمارستاني با هدف اخذ اعتبار بين المللي براي مراكز بهداشتي و درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران ازاول شهريور 1392 فعاليت خود  را در محل معاونت بين الملل اين دانشگاه آغاز نموده است. مطالعه و رايزني درباره انتخاب سازمان معتبر بين المللي براي اعتباربخشي آغاز شده كه بعد از تاييد نهايي و در نظر گرفتن عواملي چون امكان حضور در ايران، اعتبار موسسه، هزينه اثربخشي و ... تلاش در جهت برقراري ارتباط و عقد قرارداد با سازمان انتخاب شده به منظور آغاز فرآيند اعتباربخشي صورت خواهد گرفت.

 

 

Close