تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۴ دي    تعداد بازدید : 12060

همکاران

 

 

محمد حسین نکوفر

دکتری دندانپزشکی - متخصص اندودانتیکس / PhD مواد دندانی

مدیر

 

پست الکترونیکی: dira_gsia@tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 308

 


 

علی صیادی

مسئول ارشد

 

پست الکترونیکی: dira-sayyadi@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 310


روابط بین الملل

رئوس فعالیت ها:

 •  

 

طناز آزادی

مسئول روابط بین الملل

 

پست الکترونیکی: ta-azadi@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 307

رئوس فعالیت ها:

 •  

 

ملیحه علاءالدینی

مسئول روابط بین الملل

 

پست الکترونیکی: malihe.alaeddini@gmail.com

تلفن: 88896694 داخلی 305

رئوس فعالیت ها:

 • کارشناس و هماهنگ کننده برنامه های تبادل اساتید، کارکنان و دانشجویان
 • کارشناس دبیرخانه مجمع جهانی سلامت و هماهنگ کننده برنامه های پیمان گروه هشت
 • بررسی دانشگاه ها و موسسات بین المللی جهت گسترش همکاری های مشترک
 • پیگیری پروژه های مشترک بین المللی با دانشگاه ها و موسسات بین المللی
 • پیگیری امور مربوط به مدرسه بین الملل

مسئولیت پیشین: کارشناس آموزش زبان کالج بین الملل


 

زهره صادقی

مسئول روابط بین الملل

 

پست الکترونیکی: z_sadeghi@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 306

رئوس فعالیت ها:

 • برنامه اساتید مدعو بین المللی
 • کارشناس و هماهنگ کننده برنامه دو استاد راهنما مشترک
 • کارشناس و هماهنگ کننده برنامه های تبادل اساتید، کارکنان و دانشجویان
 • پیگیری پروژه های مشترک بین المللی با دانشگاه ها و موسسات بین المللی

اعتباربخشی

تانیا آزادی

مسئول اعتباربخشی

 

پست الکترونیکی: dira-azadi@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 309

رئوس فعالیت ها:

 • مطالعه تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي در راستاي ماموريت هاي دانشگاه
 • طراحي برنامه هاي عملياتي تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي دانشگاه
 • مديريت دانش در فرايندهاي تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي دانشگاه
 • شناسايي سيستم هاي تضمين كيفيت و اعتباربخشي در جهان
 • شناسايي شبكه ها و سازمان هاي اعتباربخش در جهان
 • ارائه راهكارهاي ارتقاي مستمر دانشگاه در تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي

رتبه بندی

مریم درخشان

مسئول رتبه بندی

 

پست الکترونیکی: ms-derakhshan@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 302

رئوس فعالیت ها:

 •  

 

 

Close