کد: 16353-342948      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۰ تير    تعداد بازدید : 6195

شاخص ها

شاخص ها و معیارهای اعتباربخشی دانشگاهی شامل طیف وسیعی از فعالیت ها، فرایندها، تجهیزات و امكانات دانشگاه است و به طور كلی در 5 دسته زیر طبقه بندی می گردد.

  • آموزش

  • پژوهش

  • دانشجویی

  • توسعه­ ی سازمان و منابع انسانی

  • بین الملل

بدین ترتیب تمامی فعالیت ها و فرایندهایی كه به عنوان مثال در حوزه آموزش دانشگاه رخ می دهد در اعتباربخشی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نمونه هایی از این فعالیت ها و فرایندها در حوزه آموزش عبارت است از شیوه های جذب دانشجویان، ثبت نام، انتخاب واحد، حضور در كلاس، برگزاری آزمون ها، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات دانشجویان، واحدهای درسی و شرح دروس، سرقت ادبی، كمیته های جذب و بورس و پذیرش، نامه های اخطار به دانشجویان و غیره.

Close