کد: 18646      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۷ مهر    تعداد بازدید : 16254

میزهای همکاری های علمی دانشگاه

در جهت تحقق اهداف تعريف شده معاونت بین الملل دانشگاه در زمینه همکاری های مشترک با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر خارج از کشور و با لحاظ تفاهم نامه های فیمابین در راستای توسعه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و ارائه خدمات وابسته به گروه هاي مختلف علوم پزشكي در دانشگاه و همچنین تخصصی نمودن این گونه از همکاری ها، معاونت بین الملل اقدام به راه اندازی میزهای همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بین المللی نموده است. لیست میزهای مذکور به شرح زیر می باشد:

 

دکتر حسام هاشمیان

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشورهای اروپای شمالی (نوردیک)

عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

 

پست الکترونیکی: h-hashemian@tums.ac.ir

دکتر آرپی مانوکیان

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ارمنستان

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

 

پست الکترونیکی: ar-manookian@tums.ac.ir

دکتر نعمت الله روح بخش

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشورهای استرالیا و نیوزیلند

عضو هیأت علمی دانشکده توانبخشی

 

پست الکترونیکی: rohbakhn@tums.ac.ir

دکتر ابراهیم جعفری پویان

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور افغانستان

عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

پست الکترونیکی: jaafaripooyan@tums.ac.ir

دکتر سید محمد جزایری

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ایتالیا

عضو هیأت علمی دانشگاه

 

پست الکترونیکی: jazayerism@tums.ac.ir

دکتر محمد مهدی فیض آبادی

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور آلمان

عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

 

پست الکترونیکی: mfeizabadi@tums.ac.ir

دکتر محسن امین

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور پاکستان

عضو هیأت علمی دانشگاه

 

پست الکترونیکی: m-amin@tums.ac.ir

دکتر غلامرضا حسن پور

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تاجیکستان

عضو هیأت علمی دانشگاه

 

پست الکترونیکی: hassanpour@tums.ac.ir

دکتر آزاده شادمهر

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تایلند

عضو هیأت علمی دانشکده توابخشی

 

پست الکترونیکی: shadmehr@tums.ac.ir

دکتر آرمان زرگران

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشورهای ترکیه و قبرس

عضو هیأت علمی دانشکده طب ایرانی

 

پست الکترونیکی: azargaran@tums.ac.ir

دکتر هومن کاظمی مطلق

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور چین

عضو هیأت علمی دانشکده طب ایرانی

 

پست الکترونیکی: amirhoomank@yahoo.com

دکتر علیرضا نمازی شبستری

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی حوزه روسیه و قفقاز

عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

 

پست الکترونیکی: namazialireza109@yahoo.com

دکتر محسن ویژه

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ژاپن

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد

 

پست الکترونیکی: vigeh@tums.ac.ir

دکتر مهدی شفیعی ثابت 

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور عمان

عضو هیأت علمی دانشگاه

 

پست الکترونیکی: mehdishafieesabet@yahoo.com

دکتر محمد بیگلری

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور فرانسه

عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

 

پست الکترونیکی: biglari-m@razi.tums.ac.ir

آقای علی صیادی

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور قطر

کارشناس مسئول روابط بین الملل

 

پست الکترونیکی: dira-sayyadi@farabi.tums.ac.ir

دکتر کوروش جعفریان

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اقلیم کردستان عراق

عضو هیأت علمی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

 

پست الکترونیکی: kdjafarian@tums.ac.ir

دکتر امید سبزواری

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور های مالزی و سنگاپور

عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی

پست الکترونیکی: omid@tums.ac.ir

دکتر محمد حسین نیکنام

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مجارستان

عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

 

پست الکترونیکی: mhnicknam@tums.ac.ir

دکتر شرمین خرازی

مسئول میز همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور هند

عضو هیأت علمی دانشکده فناوری های نوین پزشکی

 

پست الکترونیکی: vatando@tums.ac.ir

دکتر مسعود خسروانی

مسئول میز همکاری های دانشگاه با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

عضو هیأت علمی دانشگاه

 

پست الکترونیکی: drkhosravani@tums.ac.ir

 

Close