کد: 19547      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت    تعداد بازدید : 8703

اتاق های همکاری های علمی دانشگاه

در جهت تحقق اهداف تعريف شده معاونت بین الملل دانشگاه در زمینه همکاری های مشترک با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر خارج از کشور و با لحاظ تفاهم نامه های فیمابین در راستای توسعه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و ارائه خدمات وابسته به گروه هاي مختلف علوم پزشكي در دانشگاه و همچنین تخصصی نمودن این گونه از همکاری ها، معاونت بین الملل اقدام به راه اندازی اتاق های همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بین المللی نموده است. لیست اتاق های مذکور به شرح زیر می باشد:

 

دکتر امیرحسین تکیان

دبیر اتاق همکاری های علمی پیمان هشت

عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

 

پست الکترونیکی: takain@tums.ac.ir

   

دکتر نسیم چینی فروش

دبیر اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس

عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی

 

پست الکترونیکی: n-chiniforush@tums.ac.ir 

   

دکتر سید حمید خوئی

دبیر اتاق همکاری های علمی ایران و عراق

 

 

پست الکترونیکی: 

دکتر مرجان یغمایی

دبیر اتاق همکاری های علمی دانشگاه با اساتید ایرانی و دانشگاه ها و مراکز معتبر آمریکا شمالی و کانادا

عضو هیأت علمی دانشگاه

 

پست الکترونیکی: m-yaghmaie@tums.ac.ir

 

Close