مدیریت بین المللی سازی الکترونیک

 


 

 

 

 

دکتر فاطمه حاج علی عسگری

سمت: مدیر بین المللی سازی الکتروینک

ميزان تحصيلات:  دکترای مدیریت فناوری اطلاعات

ایمیل: f-hajialiasgari@tums.ac.ir

شماره تماس:  88912091 داخلي 301

 

مأموريت ها و مسئوليت ها

  • توسعه شبکه و فناوری اطلاعات معاونت بین الملل
  • بهینه سازی و توسعه وب گاه های الکترونیک غیر فارسی دانشگاه، دانشکده ها و مراکز  
  •  توسعه امور آموزش مجازی بین الملل
  •  توسعه امور سلامت الکترونیک در حیطه های بین المللی

 

 

پرستو منتظر لطف

سمت: کارشناس مسئول آمار

ميزان تحصيلاتكارشناسي ارشد

شماره تماس:  88912091 داخلي 306

 

مهندس اعظم محمد باقری

سمت: کارشناس مسئول امور رایانه 

ميزان تحصيلات:  کارشناسی ارشد

شماره تماس:  88912091 داخلي 305

 

 

مهندس معصومه عبدالهي

سمت: کارشناس مسئول

ميزان تحصيلاتكارشناسي ارشد

شماره تماس:  88912091 داخلي ...

 

 

مهندس پریسا افراشته

سمت: كارشناس رایانه

ميزان تحصيلات كارشناسي نرم افزار

شماره تماس:  88912091 داخلي  304

 

 

مهندس نوید خدادی

سمت: كارشناس رایانه

ميزان تحصيلاتكارشناسي نرم افزار

شماره تماس:  88912091 داخلي 308

 

 

مهندس پدرام کیهانی

سمت: كارشناس رایانه

ميزان تحصيلاتكارشناسي نرم افزار

شماره تماس:  88912091 داخلي 333

 

 

نام :
ایمیل :    
شماره موبایل :
موضوع :  
شرح :  
تصویر امنیتی :
متن تصویر امنیتی :  
Close