دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت بین المللی سازی الکترونیک
کد : 15777-355923      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد تعداد بازدید : 2207

اخبار و اطلاعيه اختصاصي | صد و چهاردهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/3/29 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد...

صد و چهاردهمین جلسه شورای IT روز چهارشنبه 98/3/29 در سالن کنفرانس معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
روز چهارشنبه 98/3/29 صد و چهاردهمین جلسه شورای IT به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی برگزار شد.

 

روز چهارشنبه مورخ 98/3/29، یکصد و چهاردهمین جلسه شورای IT  به سرپرستی خانم مهندس عبدالهی و حضور رابطین IT دانشکده ها و واحد های تابعه معاونت بین الملل برگزار شد.

اهم مباحث و تصمیمات مطرح شده در جلسه مذکور به شرح ذیل می باشد.

  • آموزش CMS وب سایت جدید انگلیسی دانشگاه(بخش دوم)
  • ارزيابي و رفع موانع و مشكلات احتمالی در حوزه IT