تماس با ستاد مركزي معاونت بين الملل:

آدرس پست الکترونیک:gsia@tums.ac.ir

آدرس: ایران، تهران، خیابان ولی عصر، خيابان دمشق، پلاک21. کدپستی: 1416753955

شماره های تماس گویا88912090 -88912091-88912092-88912093

نمابر: 88898532

سامانه دریافت و ارسال پیامک: 10001010101001


تماس با ستاد مرکزی پردیس بین الملل:

آدرس :بلوار کشاورز،خیابان فلسطین جنوبی،خیابان حجت دوست، پلاک 25                                                                                                                         

آدرس وب سايت : http://gsia.tums.ac.ir/ic

آدرس پست الكترونيك : ic@tums.ac.ir

شماره های تماس معاونت آموزشی : 88953023-88953055-88392316-88952918

شماره های تماس معاونت دانشجویی فرهنگی: 88953358-88953083

شماره های تماس معاونت پژوهشی: 88953019-88953097

مشاهده و دسترسي به ساير اطلاعات تماس در زیر سایت هر یک از حوزه ها قابل مشاهده می باشد.


مدیریت توانمند سازی نیروی انسانی:

dsem-gsia@tums.ac.irآدرس پست الكترونيك: 

http://gsia.tums.ac.ir/IHCDآدرس وب سايت فارسي: 

http://gsia.tums.ac.ir/en/IHCDآدرس وب سايت انگليسي:

مشاهده و دسترسي به ساير اطلاعات تماس : فارسي / انگليسي


تماس با مديريت روابط بین الملل:

 dira_gsia@tums.ac.irآدرس پست الكترونيك: 

http://gsia.tums.ac.ir/fa-diraآدرس وب سايت فارسي :

http://gsia.tums.ac.ir/diraآدرس وب سايت انگليسي: 

مشاهده و دسترسي به ساير اطلاعات تماس : فارسي / انگليسي


تماس با مديريت توسعه امور بين المللي معاونت:

int-gsia@tums.ac.irآدرس پست الكترونيك:

http://gsia.tums.ac.ir/diadآدرس وب سايت فارسي :

http://gsia.tums.ac.ir/enآدرس وب سايت انگليسي: 

مشاهده و دسترسي به ساير اطلاعات تماس


تماس با مديريت توسعه منابع و پشتيباني معاونت:

آدرس پست الکترونیک:info_gsia@tums.ac.ir

http://gsia.tums.ac.ir/fa/hrmآدرس وب سايت فارسي :

مشاهده و دسترسي به ساير اطلاعات تماس


تماس با مدیریت بین المللی سازی الکترونیک:

آدرس پست الکترونیک:info_gsia@tums.ac.ir

آدرس وب سایت فارسی: http://gsia.tums.ac.ir/fa/it

مشاهده و دسترسي به ساير اطلاعات تماس


تماس با کالج بین الملل:

آدرس پست الکترونیک:intl-college@tums.ac.ir

آدرس وب سایت فارسی: https://intlcollege.tums.ac.ir

مشاهده و دسترسي به ساير اطلاعات تماس


::براي تماس مستقیم از طریق پست الکترونیک با معاونت بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران، مي توانيد از فرم ذيل استفاده نماييد::


 

نام :
ایمیل :    
شماره موبایل :
موضوع :  
شرح :  
تصویر امنیتی :
متن تصویر امنیتی :  
Close