فرم پیشنهاد و انتقاد
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
پیشنهاد و انتقاد

شماره  تماس با دفتر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

021-81634114

پست الکترونیکی:

  INSPECTION@SINA.TUMS.AC.IR

آدرس: بلوار کشاورز نبش غربی خیابان قدس ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران طبقه چهارم اتاق408

آدرس دفتر رسیدگی به شکایات معاونت بین الملل: خیابان فلسطین -خیابان دمشق- پلاک 21 -طبقه اول -امور اداری و پشتیبانی -تلفن 88920179

تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *

Close