کد: 9626-358044      تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۸ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۸ شهريور    تعداد بازدید : 260

فرآيند مالي نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402

قابل توجه تمامي دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران فرآيند مالي نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1

اطلاعيه فوري-مهم

قابل توجه تمامي دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

فرآيند مالي نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402

 

بدينو سيله به اطلاع مي ر ساند با توجه به فرا ر سيدن نيم سال اول سال تح صيلي 1401-1402 دان شجويان محترم جهت تكميل فرآيند مالي و ثبت نام در نيمســال تحصــيلي جديد، بايد نســبت به پرداخت بدهي هاي احتمالي و همچنين شهريه آموزشي تنها از طريق سامانه سيپاد اقدام و سپس واحدهاي درسي مربوطه را ثبت نهايي نمايند.

راه هاي ارتباطي با امور مالي معاونت بين الملل

ايميل آدرس: fin‐office@tums.ac.ir

تلفن: 88933847 خط مستقيم يا 88912091 داخلي 107 – فكس : 02188925072

WhatsApp /واتس اپ +98 9038308008

آدرس امور مالي: بلوار كشاورز- خيابان فلسطين- خيابان دمشق- پلاك 21 -طبقه اول

 

توجه1 :شايان ذكر است تنها پرداخت هاي الكترونيكي مورد قبول امور مالي پرديس بين الملل خواهد بود.

 

توجه2 :در صورت ثبت بدهي احتمالي در سامانه مربوطه دانشجو موظف به پرداخت بدهي معوق بوده، سپس فرآيند ثبت نام نيمسال تحصيلي جديد براي ايشان فعال مي گردد.

 

توجه3 :به ا ستناد نظام نامه شهريه هاي م صوب پرديس بين الملل تبعات ناشي از عدم رعايت برنامه زمانبندي براي ثبت نام و تكميل فرآيند مالي متوجه دانشجو بوده و ثبت نام نهايي ايشان منوط به پرداخت شهريه(از طريق درگاه الكترونيكي)مي باشد.

 

هزينه هاي دوره و نحوه پرداخت شهريه هاي آموزشي :

 

به منظور تكميل فرآيند مالي ضروري است دانشجويان نسبت به واريز، مبلغ مندرج در جدول ذيل به حساب درآمدهاي غير درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران اقدام نمايند*.

جدول ميزان شهريه هاي آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي1401-1402

 

 

دانشجويان محترم جهت واريز شهريه هاي آموزشي به طريق زير اقدام نمايند:

 از طريق سامانه سيپاد به صورتOnline 

در صورت عدم موفقيت در پرداخت بصورت الكترونيكي

 واريز مبلغ به شماره حساب 2761900442 بانك ملت

 (شماره شبا: IR030120000000002761900442(به نام درآمدهاي غير درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران با درج شناسه هاي پرداخت

 نحوه ارائه فيش واريز نقدي يا انتقال وجه:

 مراجعه حضوري و ارائه اصل فيش

يا از طريق :

 Email: fin‐office@tums.ac.ir  -  Fax: 021‐88925072  

درج نام، نام خانوادگی و شماره دانشجويی بر روی فيش الزامی است.

 توجه: درج كد شناسه صحيح مورد تاكيد خواهد بود.

نظر شما :
captcha
Close