تسهیلات مسکن (ويژه اعضای هیئت علمی)

 

  شرايط : 

 •  اين تسهيلات مختص اعضای هيات علمی رسمی و رسمی آزمايشی می باشد. 
 •  در صورتی که اعضای هيئت علمی در سال های گذشته از تسهيلات فوق استفاده نموده باشند، در صورت تصويه مبلغ تسهيلات قبلی می توانند درخواست مجدد ارسال نمايند.
 •  تسهيلات فوق مختص خريد و ساخت مسکن می باشد. 
 •  سقف تسهيلات ساخت مسکن اعضای هيئت علمی تا 450 ميليون ريال می باشد.
 •  سقف تسهيلات خريد مسکن اعضای هيئت علمی تا 350 ميليون ريال می باشد.

 مدارک لازم جهت دريافت تسهيلات مسکن اعضا هيئت علمی : 

 • معرفی نامه از دانشگاه
 • درخواست شخصی به عنوان رياست بانک با قيد ميزان و نوع وام
 • ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی و تصوير تمام صفحات آنها
 • مستندات درآمد:   الف-فيش                   ب-حکم                 ج-گواهی حقوق
 • ارائه اصل سند مالکيت و تصوير تمام صفحات آن (حتی صفحات سفيد)
 • پايان کار ساختمان
 • ارائه اصل يا تصوير تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مالک
 • نشانی و کروکی دقيق ملک
 • قبوض آب و برق ،تلفن و گاز (حداقل دو مورد)، ضمناً جهت مشارکت و ساخت، علاوه بر موارد ياد شده مدارک ذيل نيز مورد نياز می باشد :  - پروانه ساختمان  - نقشه ساختمان  - گواهی تخريب ونوسازی
(مهم) شش دانگ ملک می بايست به نام وام گيرنده شود.
 

»فلوچارت استفاده از تسهيلات مسكن اعضای هیئت علمی دانشگاه«

 


 

» بخشنامه های مربوطه«

  

فلوچارت استفاه از تسهيلات مسکن هيئت علمی

بخشنامه های مربوطه

....

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close