سهیلات بانک ملت، 50 میلیون ریالی قرض الحسنه

و200 میلیون ریالی 100 میلیون ریالی کارت اعتباری

enlightenedبا توجه به محدويت سهميه دانشگاه ، همكاراني كه تاكنون از اين تسهيلات استفاده ننموده اند جهت وام های فوق به امور رفاهی دانشگاه معرفی می گردند .

جهت اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم درخواست وام بانک رفاه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...

 
 
 

 

   تسهیلات بانک رفاه

 

تسهیلات بانک رفاه، 50 میلیون ریالی قرض الحسنه

100 میلیون ریالی کارت اعتباری و 200 میلیون ریالی تامین اموال

enlightenedبا توجه به محدويت سهميه دانشگاه ، همكاراني كه تاكنون از اين تسهيلات استفاده ننموده اند جهت وام های فوق به امور رفاهی دانشگاه معرفی می گردند .

جهت اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم درخواست وام بانک رفاه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...

 


 

 
 

 

   تسهیلات بانک مهر اقتصاد (ويژه کارکنان دانشگاه)

شرايط استفاده از تسهيلات نقدی بانک مهر اقتصاد شعبه چهار راه تير انداز (ويژه کارکنان دانشگاه)

همکاران محترم جهت استفاده از تسهيلات فوق می بايد درخواست خود را از طريق مديريت واحد محل خدمت و از طريق اتوماسيون اداری به مديريت نظارت و توسعه امور عمومی ارسال نمايند. جدول تسهيلات، شرايط استفاده و مدارک لازم در ادامه موجود می باشد.....

 


 

 
 

 

   تسهیلات بانک مهر اقتصاد (ويژه اعضای هیئت علمی)

شرايط استفاده از تسهيلات نقدی بانک مهر اقتصاد شعبه چهار راه تير انداز (ويژه اعضای هیئت علمی)

همکاران محترم هيئت علمی جهت استفاده از تسهيلات فوق می بايد درخواست خود را از طريق مديريت واحد محل خدمت و از طريق اتوماسيون اداری به مديريت نظارت و توسعه امور عمومی ارسال نمايند. جدول تسهيلات، شرايط استفاده و مدارک لازم در ادامه موجود می باشد......

 

 

 
 

 

   تسهیلات مسکن (ويژه اعضای هیئت علمی)

  دستورالعمل استفاده از تسهيلات مسکن اعضای هيئت علمی دانشگاه

 

شرايط : 

  •  اين تسهيلات مختص اعضای هيات علمی رسمی و رسمی آزمايشی می باشد. 
  •  در صورتی که اعضای هيئت علمی در سال های گذشته از تسهيلات فوق استفاده نموده باشند، در صورت تصويه مبلغ تسهیلات قبلی می توانند درخواست مجدد ارسال نمايند......

 

 
 

 

....

جستجو:        
تعداد رکورد:
Close