سرپرست امور اداری و عمومی

 

ابراهیم خلیلی

شماره تماس :  88920179

فکس : 88925072

 


کارشناس امور اداری

 

سلیمه صفری

شماره تماس :  3-88912090

داخلی : 103

فکس : 88925072

 


مسئول دفتر مدیر توسعه و پشتیبانی

 

سعید سرمالک

تلفن : 3-88912090

داخلی 102 -104

تلفن : 7-88933766

 


مسئول حضور و غیاب، دبیرخانه و راهبر اتوماسیون اداری

 

سیما سلطانی

شماره تماس : 88925071

فکس : 88925072

 


مسئول تدارکات

 

علی رحمانی

شماره تلفن : 88920153

فکس : 88925072


مسئول انبار

 

رحیم طالبی

شماره تلفن : 3-88912090

داخلی : 116

 


مسئول خدمات و نقلیه

 

حمیدرضا اسلامی

شماره تلفن : 3-88912090

داخلی : 161


نامه رسان

 

جواد رنجبر

تلفن : 3-88912090

داخلی 160

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close