سرپرست امور اداری 

 

سمیه قربانخانی

شماره تماس : 88920179

داخلی :120

فکس : 88925072

 


سرپرست امور عمومی

 

محمد فتاحی

شماره تماس :  88920179

 


رابط رفاهی

 

سعید سرمالک

تلفن : 3-88912090

داخلی 104

 


مسئول حضور و غیاب، دبیرخانه و راهبر اتوماسیون اداری،کارشناس امور اداری، رابط وزارت بهداشت

 

سلیمه صفری

شماره تماس : 88925071

فکس : 88925072

 


مسئول تدارکات

 

علی رحمانی

رحیم طالبی

شماره تلفن : 3-88912090

داخلی 160-116


مسئول انبار

 

حمید رضا اسلامی

شماره تلفن : 3-88912090

داخلی : 161

 


مسئول خدمات و نقلیه

 

جلال شربتی

شماره تلفن : 3-88912090

داخلی : 162

 


کارگزین

 

لیلا احسانی

شماره تلفن : 3-88912090

داخلی : 114

 


مسئول تشریفات

 

علی موسی زاده

شماره تلفن : 3-88912090

داخلی : 117


نامه رسان

 

جواد رنجبر

تلفن : 3-88912090

 

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close